Chi tiết văn bản

Số hiệu 19/2017/NQ-CP
Ngày ban hành 06/02/2017
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tải về