Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Chi tiết văn bản

Số hiệu 1977/BHXH-CĐBHXH
Ngày ban hành 27/11/2017
Người ký Lê Anh Nhân
Trích yếu Công văn số 1977/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
Cơ quan ban hành BHXH TP Đà Nẵng
Loại văn bản Công văn
Tải về