Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Chi tiết văn bản

Số hiệu 5171/BHXH-CNTT
Ngày ban hành 17/11/2017
Người ký Phạm Lương Sơn
Trích yếu Công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
Cơ quan ban hành BHXH Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Tải về