Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3200/BHXH-CNTTCông văn03/09/2019 Về việc bảo mật thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin giám định BHYT.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1346/BHXH-VPCông văn30/08/2019 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019 – 2020.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3118/BHXH-TTCông văn27/08/2019 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019-2020.
Người ký: Đào Việt Ánh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1325/BHXH-TTKTCông văn27/08/2019 Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3117/TB-BHXHThông báo26/08/2019 Kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN.
Người ký: Vũ Quốc Tuấn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1307/BHXH-CĐBHXHCông văn22/08/2019 Về việc đôn đốc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
5657/UBND-BHXHCông văn21/08/2019 Về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Người ký: Trần Văn Miên
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3037/BHXH-CSYTCông văn20/08/2019 Công văn số 3037/BHXH-CSYT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3040/BHXH-CNTTCông văn20/08/2019 Công văn số 3040/BHXH-CNTT ngày 20/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc đôn đốc triển khai giao dịch điện tử lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3045/BHXH-BTCông văn20/08/2019 Về việc hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
Người ký: Trần Đình Liệu
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 337,569 Hôm qua: 1,385 - Hôm nay: 71 Tuần trước: 16,623 - Tuần này: 1,456 Tháng trước: 34,850 - Tháng này: 60,330 Đang trực tuyến: 47