Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2159/QĐ-BHXHQuyết định03/12/2019 Phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
Người ký: Đào Việt Ánh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4531/BHXH-CSYTCông văn02/12/2019 về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám định BHYT năm 2020.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2133/QĐ-BHXHQuyết định29/11/2019 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký: Lê Hùng Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4515/BHXH-TCCBCông văn29/11/2019 về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
Người ký: Lê Hùng Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
2001/BHXH-CSTCông văn26/11/2019 về việc quy trình nhận và trả sổ BHXH cho người lao động.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1968/BHXH-QLTCông văn21/11/2019 về việc đẩy mạnh công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Người ký: Nguyễn Hùng Anh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4343/TB-BHXHThông báo20/11/2019 Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 11/2019.
Người ký: Vũ Quốc Tuấn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
90/2019/NĐ-CPNghị định15/11/2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4261/BHXH-BT Công văn14/11/2019 về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.
Người ký: Trần Đình Liệu
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1902/BHXH-CSTCông văn14/11/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 3434/BHXH-ST.
Người ký: Nguyễn Văn Tiết
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 923,232 Hôm qua: 715 - Hôm nay: 859 Tuần trước: 5,646 - Tuần này: 3,679 Tháng trước: 51,675 - Tháng này: 102,018 Đang trực tuyến: 3