Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1246 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4744/BHXH-TĐKT
Tải về
26/10/2017 26/10/2017 Công văn số 4744/BHXH-TĐKT ngày 26/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua về cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT.
2 1760/BHXH-QLT
Tải về
25/10/2017 25/10/2017 Công văn số 1760/BHXH-QLT ngày 25/10/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
3 8646/UBND-KT
Tải về
24/10/2017 24/10/2017 Công văn số 8646/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
4 1694/BHXH-KHTC
Tải về
20/10/2017 20/10/2017 Công văn số 1694/BHXH-KHTC ngày 20/10/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
5 39/2017/TT-BYT
Tải về
18/10/2017 01/12/2017 Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
6 8248/UBND-KGVX
Tải về
17/10/2017 17/10/2017 Công văn số 8248/UBND-KGVX ngày 17/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc BHXH đối với công an cấp xã và hỗ trợ BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ cận nghèo.
7 4538/BHXH-CSYT
Tải về
13/10/2017 13/10/2017 Công văn số 4538/BHXH-CSYT ngày 13/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường giám định, thanh toán DVKT thực hiện bằng máy xã hội hóa.
8 4494/BHXH-TĐKT
Tải về
12/10/2017 12/10/2017 Công văn số 4494/BHXH-TĐKT ngày 12/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.
9 4397/BHXH-GĐB
Tải về
04/10/2017 04/10/2017 Công văn số 4397/BHXH-GĐB ngày 04/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
10 4110/LĐTBXH-BHXH
Tải về
28/09/2017 28/09/2017 Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện BHXH đối với công an cấp xã.
11 1496/BHXH-QLT
Tải về
15/09/2017 15/09/2017 Công văn số 1496/BHXH-QLT ngày 15/9/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
12 224/2017/TT-BQP
Tải về
13/09/2017 28/10/2017 Thông tư số 224/2017/TT-BQP ngày 13/9/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng..
13 3959/BHXH-TT
Tải về
07/09/2017 07/09/2017 Công văn số 3959/BHXH-TT ngày 07/9/2017 của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2017-2018.
14 3799/BHXH-BT
Tải về
28/08/2017 28/08/2017 Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
15 1359/BHXH-CST/2017
Tải về
25/08/2017 25/08/2017 Công văn số 1359/BHXH-CST ngày 25/8/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thông báo tiêu chí trong mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT.
16 208/2017/TT-BQP
Tải về
23/08/2017 10/10/2017 Thông tư số 208/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.
17 207/2017/TT-BQP
Tải về
23/08/2017 10/10/2017 Thông tư số 207/2017/TT-BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.
18 3461/QCPH-TCCS-BHXH
Tải về
16/08/2017 16/08/2017 Quy chế phối hợp số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017 Phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
19 1230/BHXH-CĐBHXH
Tải về
15/08/2017 15/08/2017 Công văn số 1230/BHXH-CĐBHXH ngày 15/8/2017 (gửi các đơn vị sử dụng lao động) của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chứng từ hưởng các chế độ BHXH theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT.
20 05/2017/TT-BNV
Tải về
15/08/2017 01/10/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.