TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1204 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 847/BHXH-GĐBHYT
Tải về
12/06/2017 12/06/2017 Công văn số 847/BHXH-GĐBHYT ngày 12/6/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT.
2 394/BĐĐN
Tải về
12/06/2017 12/06/2017 Công văn số 394/BĐĐN ngày 12/6/2017 của Bưu điện thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi địa điểm chi trả BHTN tháng thứ 2 trở đi.
3 2159/BHXH-BT
Tải về
01/06/2017 01/06/2017 Công văn số 2159/BHXH-BT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam v/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở.
4 2158/BHXH-DVT
Tải về
01/06/2017 01/06/2017 Công văn số 2158/BHXH-DVT ngày 01/6/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT.
5 2735/QĐ-UBND
Tải về
23/05/2017 23/05/2017 Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng về Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6 816/QĐ-BHXH
Tải về
23/05/2017 23/05/2017 Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
7 1943/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2017 19/05/2017 Công văn số 1943/BHXH-CSYT ngày 19/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.
8 01/QCPH-CA-BHXH
Tải về
19/05/2017 19/05/2017 Quy chế số 01/QCPH-CA-BHXH ngày 19/5/2017 về phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng và BHXH TP Đà Nẵng trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng.
9 1569/BHXH-TCKT
Tải về
08/05/2017 08/05/2017 Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác.
10 07-HD/BTCTW
Tải về
05/05/2017 05/05/2017 Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.
11 1525/BHXH-CSYT
Tải về
04/05/2017 04/05/2017 Công văn số 1525/BHXH-CSYT ngày 04/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT trong Công an nhân dân.
12 574/QĐ-TTg
Tải về
25/04/2017 25/04/2017 Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
13 47/2017/NĐ-CP
Tải về
24/04/2017 01/07/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
14 2078/BYT-KH-TC
Tải về
20/04/2017 20/04/2017 Công văn số 2078/BYT-KH-TC ngày 20/4/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương của 14 tỉnh/thành phố vào tháng 4/2017
15 624/QĐ-BHXH
Tải về
19/04/2017 19/04/2017 Quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 19/4/2017 của BHXH Việt Nam Ban hành chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
16 1321/BHXH-TCCB
Tải về
17/04/2017 17/04/2017 Công văn số 1321/BHXH-TCCB ngày 17/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại các đơn vị.
17 44/2017/NĐ-CP
Tải về
14/04/2017 01/06/2017 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
18 1279/KH-BHXH
Tải về
14/04/2017 14/04/2017 Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
19 2246/BHXH-CSXH
Tải về
13/04/2017 13/04/2017 Công văn số 2246/BHXH-CSXH ngày 13/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BHTN.
20 998/BHXH-CSXH
Tải về
27/03/2017 27/03/2017 Công văn số 998/BHXH-CSXH ngày 27/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.