Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5917/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5917/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.
2 5892/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2017 29/12/2017 Công văn số 5892/BHXH-CSYT ngày 29/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT.
3 5818/BHXH-TCKT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5818/BHXH-TCKT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn các nội dung chi hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
4 5826/BHXH-CSYT
Tải về
27/12/2017 27/12/2017 Công văn số 5826/BHXH-CSYT ngày 27/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
5 5710/BHXH-TCKT
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, tháng 02 năm 2018.
6 5721/BHXH-CSXH
Tải về
20/12/2017 20/12/2017 Công văn số 5721/BHXH-CSXH ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi khám, chữa bệnh.
7 3015/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2017 15/12/2017 Quyết định số 3015/QĐ-BHXH ngày 15/12/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan BHXH tại các cơ sở y tế.
8 5542/BHXH-BT
Tải về
08/12/2017 08/12/2017 Công văn số 5542/BHXH-BT ngày 08/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT năm 2016.
9 1978/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 1978/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
10 1977/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 1977/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
11 5295/BHXH-BT
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 5295/BHXH-BT ngày 27/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2017.
12 5162/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5162/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.
13 5163/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5163/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
14 5171/BHXH-CNTT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
15 44/2017/TT-BYT
Tải về
16/11/2017 16/11/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
16 43/2017/TT-BYT
Tải về
16/11/2017 16/11/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
17 5055/BHXH-CSXH
Tải về
13/11/2017 13/11/2017 Công văn số 5055/BHXH-CSXH ngày 13/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH.
18 5052/BHXH-CNTT
Tải về
10/11/2017 10/11/2017 Công văn số 5052/BHXH-CNTT ngày 10/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện đúng quy trình cấp, đổi thẻ BHYT.
19 4955/BHXH-ST
Tải về
06/11/2017 06/11/2017 Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.
20 8957/KH-UBND
Tải về
02/11/2017 02/11/2017 Kế hoạch 8957/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.