TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1230/TB-BHXH
Tải về
02/08/2018 01/08/2018 Thông báo về việc giới thiệu chức danh chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hùng Anh
2 929/QĐ-BHXH
Tải về
26/07/2018 01/07/2018 Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
3 2745/BHXH-BT
Tải về
23/07/2018 23/07/2018 Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT.
4 102/2018/NĐ-CP
Tải về
20/07/2018 05/09/2018 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
5 1175/BHXH-QLT
Tải về
20/07/2018 20/07/2018 Công văn số 1175/BHXH-QLT ngày 20/7/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.
6 4044/BYT-BH
Tải về
16/07/2018 16/07/2018 Công văn số 4044/BYT-BH ngày 16/7/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT tại Trạm y tế xã và PKĐK khu vực.
7 889/QĐ-BHXH
Tải về
16/07/2018 16/07/2018 Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.
8 888/2018/QĐ-BHXH
Tải về
16/07/2018 16/07/2018 Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
9 4017/BYT-BH
Tải về
13/07/2018 13/07/2018 Công văn số 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT.
10 2607/BHXH-TTKT
Tải về
12/07/2018 12/07/2018 Công văn số 2607/BHXH-TTKT ngày 12/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
11 2609/BHXH-BT
Tải về
12/07/2018 12/07/2018 Công văn số 2609/BHXH-BT ngày 12/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.
12 28/2018/QĐ-TTg
Tải về
12/07/2018 06/09/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
13 154/2018/NQ-HĐND
Tải về
12/07/2018 01/08/2018 Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho Tổ phó tổ dân phố và Phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
14 508/CNTT-HTA
Tải về
09/07/2018 09/07/2018 Công văn số 508/CNTT-HTA ngày 09/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc thông báo nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin.
15 1081/BHXH-TTKT
Tải về
03/07/2018 03/07/2018 Công văn số 1081/BHXH-TTKT ngày 03/7/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHXH
16 05/2018/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/06/2018 15/08/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.
17 2331/BHXH-DVT
Tải về
25/06/2018 25/06/2018 Công văn số 2331/BHXH-DVT ngày 25/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền theo Thông tư số 43/2017/TT-BYT.
18 1035/BHXH-CĐBHXH
Tải về
21/06/2018 21/06/2018 Công văn số 1035/BHXH-CĐBHXH ngày 21/6/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh tăng đóng BHXH, BHYT trong thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
19 2289/BHXH-PC
Tải về
21/06/2018 21/06/2018 Công văn số 2289/BHXH-PC ngày 21/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác cải cách TTHC của ngành Bảo hiểm xã hội.
20 88/2018/NĐ-CP
Tải về
15/06/2018 01/07/2018 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.