TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4027/BHXH-ST
Tải về
14/10/2016 14/10/2016 Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
2 611/QĐ-SYT
Tải về
10/10/2016 10/10/2016 Quyết định số 611/QĐ-SYT ngày 10/10/2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế và các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng.
3 42/2016/QĐ-TTg
Tải về
10/10/2016 25/11/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội.
4 3814/KH-BHXH
Tải về
04/10/2016 04/10/2016 Kế hoạch số 3814/KH-BHXH ngày 04/10/2016 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH.
5 35/2016/TT-BYT
Tải về
28/09/2016 01/12/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
6 3574/SGDĐT-CTrTT
Tải về
26/09/2016 26/09/2016 Công văn số 3574/SGDĐT-CTrTT ngày 26/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng v/v tăng cường tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017.
7 7879/UBND-KGVX
Tải về
23/09/2016 23/09/2016 Công văn số 7879/UBND-KGVX ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế.
8 627-CV/TU
Tải về
21/09/2016 21/09/2016 Công văn số 627-CV/TU ngày 21/9/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội.
9 3647/BHXH-CSXH
Tải về
21/09/2016 21/09/2016 Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
10 3601/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
20/09/2016 20/09/2016 Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam – BHXH Việt Nam về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
11 1486/BHXH-KHTC
Tải về
19/09/2016 19/09/2016 Công văn số 1486/BHXH-KHTC ngày 19/9/2016 của BHXH thành phố về việc hướng dẫn trích, chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
12 6741/BYT-AIDS
Tải về
09/09/2016 09/09/2016 Công văn số 6741/BYT-AIDS ngày 09/9/2016 của Bộ Y tế v/v mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.
13 3432/LĐTBXH-BHXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội v/v thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014.
14 1436/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 1436/BHXH-CĐBHXH ngày 08/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH cho người lao động từ ngày 01/5/2016.
15 3449/BHXH-CSXH
Tải về
08/09/2016 08/09/2016 Công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 08/9/2016 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm.
16 6679/BYT-BH
Tải về
07/09/2016 07/09/2016 Công văn số 6679/BYT-BH ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế v/v chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT.
17 1426/BHXH-KT
Tải về
06/09/2016 06/09/2016 Công văn số 1426/BHXH-KT ngày 06/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh.
18 1428/BHXH-TNTKQTTHC
Tải về
06/09/2016 06/09/2016 Công văn số 1428/BHXH-TNTKQTTHC ngày 06/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện.
19 26/CT-TTg
Tải về
05/09/2016 05/09/2016 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
20 1412/BHXH-VP
Tải về
01/09/2016 01/09/2016 Công văn số 1412/BHXH-VP ngày 01/9/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tuyên truyền BHYT học sinh-sinh viên năm học 2016-2017.