TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 15/2016/TT-BYT
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.
2 37/2016/NĐ-CP
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
3 3459/UBND-VX
Tải về
13/05/2016 13/05/2016 Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
4 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Tải về
12/05/2016 30/06/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học.
5 14/2016/TT-BYT
Tải về
12/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.
6 735/BHXH-QLT
Tải về
11/05/2016 11/05/2016 Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
7 762/QĐ-BHXH
Tải về
09/05/2016 09/05/2016 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
8 640/QĐ-BHXH
Tải về
06/05/2016 28/04/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH giai đoạn 2016-2020
9 713/QĐ-BHXH
Tải về
05/05/2016 05/05/2016 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc tại Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2016
10 30/2016/NĐ-CP
Tải về
28/04/2016 16/06/2016 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
11 19-2016/NQ-CP
Tải về
28/04/2016 28/04/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020
12 1538/BHXH-CSYT
Tải về
28/04/2016 28/04/2016 Tăng cường công tác GĐBHYT khi thực hiện KCB thông tuyến và TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
13 641/QĐ-BHXH
Tải về
28/04/2016 28/04/2016 Quyết định phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ Ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH năm 2016
14 1497/BHXH-TCKT
Tải về
26/04/2016 26/05/2016 Hạch toán, quyết toán số thu BHYT của các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
15 1495/BHXH-TCKT
Tải về
26/04/2016 26/04/2016 Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
16 1459/BHXH-TCKT
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Thực hiện Thỏa thuận liên Ngành với hệ thống LienVietPostbank
17 636/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
18 618/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Ban thực hiện chính sách BHXH
19 625/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2016 22/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam
20 1379/BHXH-BT
Tải về
20/04/2016 20/04/2016 Hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện