TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1337/BHXH-PC
Tải về
14/04/2016 14/04/2016 Kiểm soát, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2015
2 161/QĐ-BHXH
Tải về
08/04/2016 08/04/2016 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của BHXH thành phố Đà Nẵng
3 472/QĐ-BHXH
Tải về
06/04/2016 06/04/2016 Quyết định sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiểu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
4 1278/TB-BHXH
Tải về
06/04/2016 06/04/2016 Thông báo Kết luận của Lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị về khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở KCB tư nhân
5 24/2016/NĐ-CP
Tải về
05/04/2016 01/01/2017 Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
6 15/2016/QĐ-TTg
Tải về
05/04/2016 25/05/2016 Quyết định mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016-2018
7 1231/BHXH-TCKT
Tải về
04/04/2016 04/04/2016 Trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 1141/BHXH-DVT
Tải về
31/03/2016 31/03/2016 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
9 21/2016/NĐ-CP
Tải về
31/03/2016 01/06/2016 Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
10 1075/BHXH-CSXH
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
11 58/2016/TT-BTC
Tải về
29/03/2016 16/05/2016 Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan...
12 467/BHXH-PT
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường
13 1038/BHXH-BT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
14 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Tải về
25/03/2016 15/05/2016 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP...
15 1038/BHXH-CSYT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
16 02/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/03/2016 10/05/2016 Thông tư Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
17 426/QĐ-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
18 1019/KH-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2016
19 31/2015/NĐ-CP
Tải về
24/03/2016 15/05/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
20 965/BHXH-ST
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Cấp thẻ BHYT