TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3296/BHXH-CSXH
Tải về
30/08/2016 30/08/2016 Công văn số 3296/BHXH-CSXH ngày 30/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.
2 3220/BHXH-CSXH
Tải về
24/08/2016 01/05/2016 Công văn số 3220/BHXH-CSXH ngày 24/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016.
3 3222/BHXH-ST
Tải về
24/08/2016 24/08/2016 Công văn số 3222/BHXH-ST ngày 24/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời gian đủ 05 năm liên tục.
4 1359/BHXH-CST
Tải về
23/08/2016 23/08/2016 Công văn số 1359/BHXH-CST ngày 23/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc rà soát sổ BHXH bàn giao người lao động
5 1360/BHXH-CST
Tải về
23/08/2016 23/08/2016 Công văn số 1360/BHXH-CST ngày 23/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện thu hồi thẻ BHYT.
6 3181/BHXH-TT
Tải về
22/08/2016 22/08/2016 Công văn số 3181/BHXH-TT ngày 22/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
7 1342/BHXH-GĐBHYT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1342/BHXH-GĐBHYT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương.
8 1341/BHXH-GĐBHYT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1341/BHXH-GĐBHYT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu hồi thẻ BHYT.
9 1340/BHXH-CNTT
Tải về
18/08/2016 18/08/2016 Công văn số 1340/BHXH-CNTT ngày 18/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng chữ ký số của hệ thống CA Chính phủ trong cơ quan Nhà nước để triển khai BHXH điện tử.
10 1334/BHXH-KHTC
Tải về
17/08/2016 17/08/2016 Công văn số 1334/BHXH-KHTC ngày 17/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
11 3072/BHXH-BT
Tải về
16/08/2016 16/08/2016 Công văn số 3072/BHXH-BT ngày 16/8/2016 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm 2016.
12 6197/BYT-KH-TC
Tải về
15/08/2016 15/08/2016 Công văn số 6197/BYT-KH-TC ngày 15/8/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
13 817/TB-BYT
Tải về
15/08/2016 15/08/2016 Thông báo số 817/TB-BYT ngày 15/8/2016 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý II năm 2016.
14 6188/BYT-KH-TC
Tải về
12/08/2016 12/08/2016 Công văn số 6188/BYT-KH-TC ngày 12/8/2016 của Bộ Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố.
15 302/QĐ-BHXH
Tải về
09/08/2016 09/08/2016 Quyết định số 302/QĐ-BHXH ngày 09/8/2016 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH thành phố Đà Nẵng.
16 1234/BHXH-QLT
Tải về
03/08/2016 03/08/2016 Công văn số 1234/BHXH-QLT ngày 03/8/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng Thông báo về việc giả danh cơ quan BHXH để hỗ trợ giao dịch hồ sơ BHXH điện tử
17 2822/BHXH-BT
Tải về
28/07/2016 28/07/2016 Công văn số 2822/BHXH-BT ngày 28/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người quản lý và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
18 2783/BHXH-BT
Tải về
27/07/2016 27/07/2016 Công văn số 2783/BHXH-BT ngày 27/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung về phát triển đối tượng tham gia BHYT.
19 25/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
26/07/2016 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
20 1055/2016/QĐ-BHXH
Tải về
25/07/2016 01/06/2016 Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.