TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1129/BHXH-QLT
Tải về
14/07/2016 14/07/2016 Công văn số 1129/BHXH-QLT ngày 14/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
2 1083/BHXH-KT
Tải về
12/07/2016 12/07/2016 Công văn số 1083/BHXH-KT ngày 12/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 868/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
3 1074/BHXH-GĐBHYT
Tải về
07/07/2016 07/07/2016 Công văn số 1074/BHXH-GĐBHYT ngày 07/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử.
4 1069/BHXH-QLT
Tải về
07/07/2016 07/07/2016 Công văn số 1069/BHXH-QLT ngày 07/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/01/2016.
5 2258/BTTTT-TTCS
Tải về
06/07/2016 06/07/2016 Công văn số của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT
6 49/2016/TTLT
Tải về
05/07/2016 14/04/2016 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với CCVC, công nhân quốc phòng...
7 1063/BHXH-KTTN
Tải về
05/07/2016 05/07/2016 Công văn số 1063/BHXH-KTTN ngày 05/7/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN
8 18/2016/TT-BYT
Tải về
30/06/2016 19/08/2016 Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
9 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Tải về
30/06/2016 26/08/2016 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
10 93/2015/QH13
Tải về
29/06/2016 01/01/2016 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động
11 1167/QĐ-TTg
Tải về
28/06/2016 28/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.
12 1002/BHXH-QLT
Tải về
27/06/2016 27/06/2016 Công văn số 1002/BHXH-QLT ngày 27/6/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
13 152/TB-VPCP
Tải về
24/06/2016 24/06/2016 Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24/6/2016 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
14 984/BHXH-KHTC
Tải về
23/06/2016 23/06/2016 Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy trình giải quyết chế độ ôm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức PHSK
15 985/BHXH-TNTKQTTHC
Tải về
23/06/2016 23/06/2016 Công văn số 985/BHXH-TNTKQTTHC ngày 23/6/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính.
16 2288/BHXH-CSYT
Tải về
21/06/2016 21/06/2016 Về việc giải quyết quyền lợi BHYT theo mức lương cơ sở mới
17 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Tải về
20/06/2016 06/08/2016 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
18 917/QĐ-BHXH
Tải về
20/06/2016 20/06/2016 Quyết định Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 của BHXH Việt Nam
19 3959/QĐ-UBND
Tải về
20/06/2016 20/06/2016 Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
20 2131/LĐTBXH-BHXH
Tải về
13/06/2016 13/06/2016 Công văn số 2131/LĐTBXH-BHXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội v/v thời điểm hưởng lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ.