TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 964/BHXH-PC
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
2 943/BHXH-CSYT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
3 944/BHXH-TCCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2016
4 1484/BYT-KCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa
5 1873/BKHĐT-QLĐT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
6 914/BHXH-TCKT
Tải về
18/03/2016 18/03/2016 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền
7 885/BHXH-DAĐTXD
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT
8 883/BHXH-DVT
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
9 1813/UBND-NCPC
Tải về
15/03/2016 15/03/2016 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và chỉ thị số 05-CT/TU năm 2016
10 858/BHXH-HTQT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam
11 857/BHXH-BT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
12 08/CT-TTg
Tải về
11/03/2016 11/03/2016 Chỉ thị tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh
13 09/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
14 07/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
15 08/2016/TT-BXD
Tải về
10/03/2016 01/05/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
16 601/SNV-CCHC
Tải về
09/03/2016 09/03/2016 Triển khai tuyên truyền video về văn hóa ứng xử dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
17 783/BHXH-KHĐT
Tải về
07/03/2016 07/03/2016 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2016
18 736/BHXH-TCCB
Tải về
04/03/2016 04/03/2016 Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ chương trình học bỗng Chính phủ AUStralia
19 663/KH-BHXH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 ngành BHXH
20 549/BTTTT-THH
Tải về
03/03/2016 03/03/2016 Triển khai thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020