TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1321 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1231/BHXH-TCKT
Tải về
04/04/2016 04/04/2016 Trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
2 1141/BHXH-DVT
Tải về
31/03/2016 31/03/2016 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
3 21/2016/NĐ-CP
Tải về
31/03/2016 01/06/2016 Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
4 1075/BHXH-CSXH
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
5 467/BHXH-PT
Tải về
29/03/2016 29/03/2016 Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường
6 58/2016/TT-BTC
Tải về
29/03/2016 16/05/2016 Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan...
7 1038/BHXH-BT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
8 02/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/03/2016 10/05/2016 Thông tư Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
9 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Tải về
25/03/2016 15/05/2016 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP...
10 1038/BHXH-CSYT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
11 426/QĐ-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
12 1019/KH-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2016
13 31/2015/NĐ-CP
Tải về
24/03/2016 15/05/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
14 965/BHXH-ST
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Cấp thẻ BHYT
15 964/BHXH-PC
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
16 943/BHXH-CSYT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
17 1484/BYT-KCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa
18 944/BHXH-TCCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2016
19 1873/BKHĐT-QLĐT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
20 914/BHXH-TCKT
Tải về
18/03/2016 18/03/2016 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền