TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1018/TTg-KGVX
Tải về
10/06/2016 10/06/2016 Về việc tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
2 05/2016/TT-BNV
Tải về
10/06/2016 01/08/2016 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sử nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội.
3 868/QĐ-BHXH
Tải về
08/06/2016 08/06/2016 Quyết định của BHXH Việt Nam Ban hành Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam.
4 828/QĐ-BHXH
Tải về
27/05/2016 27/05/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN
5 47/2016/NĐ-CP
Tải về
26/05/2016 15/07/2016 Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
6 801/QĐ-BHXH
Tải về
24/05/2016 24/05/2016 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ Pháp chế
7 1814/BHXH-CST
Tải về
24/05/2016 24/05/2016 Thu hồi thẻ BHYT
8 3688/UBND-VX
Tải về
23/05/2016 23/05/2016 Xác nhận danh sách học sinh, sinh viên được hỗ trợ mua thẻ BHYT
9 1744/BHXH-CSYT
Tải về
20/05/2016 20/05/2016 Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT
10 1741/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2016 19/05/2016 Triển khai hệ thống thông tin GĐBHYT
11 784/QĐ-BHXH
Tải về
18/05/2016 18/05/2016 Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin GĐBHYT
12 15/2016/TT-BYT
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.
13 37/2016/NĐ-CP
Tải về
15/05/2016 01/07/2016 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
14 3459/UBND-VX
Tải về
13/05/2016 13/05/2016 Tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
15 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Tải về
12/05/2016 30/06/2016 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học.
16 14/2016/TT-BYT
Tải về
12/05/2016 01/07/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.
17 735/BHXH-QLT
Tải về
11/05/2016 11/05/2016 Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
18 762/QĐ-BHXH
Tải về
09/05/2016 09/05/2016 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
19 640/QĐ-BHXH
Tải về
06/05/2016 28/04/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH giai đoạn 2016-2020
20 713/QĐ-BHXH
Tải về
05/05/2016 05/05/2016 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc tại Hội nghị Giao ban thực hiện chính sách BHYT năm 2016