TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1038/BHXH-BT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
2 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Tải về
25/03/2016 15/05/2016 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP...
3 02/2016/TT-BLĐTBXH
Tải về
25/03/2016 10/05/2016 Thông tư Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
4 1038/BHXH-CSYT
Tải về
25/03/2016 25/03/2016 Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT
5 1019/KH-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2016
6 31/2015/NĐ-CP
Tải về
24/03/2016 15/05/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
7 426/QĐ-BHXH
Tải về
24/03/2016 24/03/2016 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
8 964/BHXH-PC
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
9 965/BHXH-ST
Tải về
23/03/2016 23/03/2016 Cấp thẻ BHYT
10 1873/BKHĐT-QLĐT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
11 1484/BYT-KCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa
12 944/BHXH-TCCB
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2016
13 943/BHXH-CSYT
Tải về
21/03/2016 21/03/2016 Hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
14 914/BHXH-TCKT
Tải về
18/03/2016 18/03/2016 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền
15 883/BHXH-DVT
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
16 885/BHXH-DAĐTXD
Tải về
16/03/2016 16/03/2016 Triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT
17 1813/UBND-NCPC
Tải về
15/03/2016 15/03/2016 Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và chỉ thị số 05-CT/TU năm 2016
18 858/BHXH-HTQT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam
19 857/BHXH-BT
Tải về
14/03/2016 14/03/2016 Rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
20 08/CT-TTg
Tải về
11/03/2016 11/03/2016 Chỉ thị tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh