TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 09/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vồn nhà nước
2 08/2016/TT-BTC
Tải về
18/01/2016 18/01/2016 Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
3 271/QĐ-UBND
Tải về
14/01/2016 14/01/2016 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
4 01/2016/TT-BNV
Tải về
13/01/2016 13/01/2016 Thông thư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5 89/BHXH-CSYT
Tải về
08/01/2016 08/01/2016 Thông báo gia hạn thẻ đối với các đối tượng BHYT
6 67/BHXH-CSXH
Tải về
07/01/2016 07/01/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo nghị định số 63/2015/NĐ-CP
7 09/QĐ-BHXH
Tải về
06/01/2016 06/01/2016 Quyết định quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức hệ thống BHXH Việt Nam
8 18/BHXH-TĐKT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2016
9 45/BHXH-CNTT
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Triển khai giao dịch BHXH điện tử
10 19/BHXH-TCCB
Tải về
05/01/2016 05/01/2016 Xây dựng đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP
11 01/2016/NĐ-CP
Tải về
05/01/2016 20/02/2016 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
12 01/2016/TT-BQP
Tải về
04/01/2016 20/02/2016 Thông tư quy định về tính tuổi nghề cơ yếu
13 03/BHXH-TCHC
Tải về
04/01/2016 04/01/2016 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
14 2417/TTg-KGVX
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non
15 10426/BYT-KCB
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong KCB
16 5435/BHXH-CSXH
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014 từ ngày 01/01/2016
17 5394/BHXH-DVT1
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư sô s36/2015/TT-BYT
18 5424/BHXH-CSXH
Tải về
31/12/2015 31/12/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
19 5386/KH-BHXH
Tải về
30/12/2015 30/12/2015 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016
20 749/BHXH
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Thông báo phát hành thẻ BHYT mẫu mới