TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 59/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
2 2459/BHXH-GĐBHYT
Tải về
29/12/2015 01/01/2016 Thông báo thực hiện việc KCB BHYT thông tuyến huyện trong địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2016
3 134/2015/NĐ-CP
Tải về
29/12/2015 15/02/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXh vè BHXH tự nguyện
4 5364/BHXH-CSYT
Tải về
29/12/2015 29/12/2015 Hướng dẫn bổ sung cách tính tổng mức thanh toán đa tuyến đến
5 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
Tải về
28/12/2015 28/12/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
6 10341/UBND-VX
Tải về
28/12/2015 28/12/2015 Triển khai thực hiện phương pháp GĐBHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện BHYT
7 5349/BHXH-ST
Tải về
28/12/2015 28/12/2015 Gia hạn thẻ BHYT năm 2016
8 1558/QĐ-BHXH
Tải về
25/12/2015 25/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016
9 5202/2015/BHXH-CSYT
Tải về
24/12/2015 24/12/2015 Thanh toán chi phí KCB PHCN theo chế độ BHYT
10 2430/HD-BHXH
Tải về
24/12/2015 24/12/2015 Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến
11 5190/BHXH-CSYT
Tải về
23/12/2015 23/12/2015 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
12 1512/QĐ-BHXH
Tải về
23/12/2015 23/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam với BQL DA Đầu tư và xây dựng ngành BHXH trong quản lý đầu tư xây dựng công trình
13 2408/BHXH-TCHC
Tải về
22/12/2015 22/12/2015 Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, kê khai tài sản thu nhập và bổ sung thông tin cá nhân năm 2015
14 5167/BHXH-TT
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2016
15 9740/BYT-BH
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Thu hồi thẻ BHYT
16 5147/BHXH-CSYT
Tải về
18/12/2015 18/12/2015 Thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện BHYT
17 5127/BHXH-PC
Tải về
17/12/2015 17/12/2015 Hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC
18 9294/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ĐN
19 1508/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành BHXH
20 38/2015/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 26/12/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố