Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1456/QĐ-BHXH
Tải về
01/12/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành quy trình GĐBHYT
2 4835/BHXH-PC
Tải về
30/11/2015 30/11/2015 Đánh giá công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính tháng 10/2015
3 2219/BHXH-TNQLHS
Tải về
27/11/2015 27/11/2015 Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 03/11/2015
4 1442/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2015 26/11/2015 Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam
5 4718/BHXH-CSYT
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016
6 1559/QĐ-BHXH
Tải về
25/11/2015 01/01/2016 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch địa tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
7 4710/KH-BHXH-HNBVN
Tải về
25/11/2015 25/11/2015 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
8 2169/BHXH-PT
Tải về
24/11/2015 01/12/2015 Bàn giao danh sách HGĐ tham gia BHYT và nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý BHYT theo HGĐ
9 190/2015/TT-BTC
Tải về
17/11/2015 01/01/2016 Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
10 58/2015/QĐ-TTg
Tải về
17/11/2015 01/01/2016 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sử nghiệp công lập
11 4609/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2015 17/11/2015 Hướng dẫn thực hiện KCB BHYT đối với người nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS
12 4614/BHXH-TĐKT
Tải về
17/11/2015 17/11/2015 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
13 57/2015/QĐ-TTg
Tải về
16/11/2015 16/11/2015 Quyết định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
14 40/2015/TT-BHYT
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT
15 1351/QĐ-BHXH
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
16 119/2015/NĐ-CP
Tải về
13/11/2015 10/02/2016 Nghị định quy định BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
17 4475/BHXH-BT
Tải về
11/11/2015 11/11/2015 Triển khai thực hiện QĐ số 1584/QĐ-TTg
18 115/2015/NĐ-CP
Tải về
11/11/2015 01/01/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
19 4464/BHXH-CSYT
Tải về
10/11/2015 10/11/2015 Hướng dẫn tạm giữ, thu hồi thẻ BHYT trong KCB
20 1305/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 09/11/2015 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ tổ chức triển khai lập danh sách HGĐ tham gia BHYT