TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5093/BHXH-ST
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Cấp thẻ BHYT năm 2016
2 1506/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam 2015-2018
3 2349/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
4 2347/BHXH-TCHC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2015
5 1500/QĐ-BHXH
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
6 2348/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo NĐ 122/2015/NĐ-CP
7 5873/BNV-TCBC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
8 13/CTPH-MTTW-BHXHVN
Tải về
11/12/2015 11/12/2015 Chương trình phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
9 5001/BHXH-DVT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành
10 2241/QĐ-TTTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
11 5000/BHXH-TCKT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2016
12 1499/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/QĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điển tử giai đoạn 2016-2020
13 2218/QĐ-TTg
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
14 2325/BHXH-CNTT
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Triển khai phần mềm giao dịch điện tử phiên bản 2.0
15 4954/CTr-BHXH
Tải về
08/12/2015 08/12/2015 Chương trình công tác tuyên truyền năm 2016
16 4937/BHXH-CSXH
Tải về
07/12/2015 07/12/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
17 4911/BHXH-ST
Tải về
04/12/2015 01/01/2016 Cấp thẻ BHYT năm 2016
18 4897/BHXH-BT
Tải về
04/12/2015 04/12/2015 Lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình
19 1474/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 04/12/2015 Quyết định ban hành phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0
20 1458/QĐ-BHXH
Tải về
03/12/2015 03/12/2015 Quyết định thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam