TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 959/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 01/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
2 4424/BHXH-ST
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng BHTN
3 28/HD-SLĐTBXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn phân cấp thưc hiện mua và cấp thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ
4 1303/QĐ-BHXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014
5 1288/QĐ-BHXH
Tải về
03/11/2015 01/12/2015 Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
6 30/2015/QĐ-UBND
Tải về
03/11/2015 03/11/2015 Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
7 4239/BHXH-CSYT
Tải về
02/11/2015 02/11/2015 Tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB
8 110/2015/NĐ-CP
Tải về
29/10/2015 15/12/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
9 58/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/10/2015 29/10/2015 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
10 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Tải về
29/10/2015 29/10/2015 Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
11 10/2015/TT-BKHĐT
Tải về
26/10/2015 10/12/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
12 4103/BHXH-CSXH
Tải về
22/10/2015 22/10/2015 Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN
13 1142/QĐ-BHXH
Tải về
22/10/2015 22/10/2015 Quyết định ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao BHXH Việt Nam
14 44/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
22/10/2015 10/12/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015...
15 4048/QC-BHXH-HLHPNVN
Tải về
19/10/2015 19/10/2015 Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Hội LHPN VN giai đoạn 2015-2020
16 1133/QĐ-BHXH
Tải về
16/10/2015 01/10/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
17 3935/BHXH-TCCB
Tải về
13/10/2015 13/10/2015 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
18 1711/BHXH-CĐBHXH
Tải về
09/10/2015 05/10/2015 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam
19 1701/BHXH-CĐBHXH
Tải về
09/10/2015 01/10/2015 Sửa đổi bổ sung một số quy định về Thủ tục hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
20 3892/BHXH-TCKT
Tải về
09/10/2015 09/10/2015 Sửa đổi chế độ kế toán BHXH Việt Nam