TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2430/HD-BHXH
Tải về
24/12/2015 24/12/2015 Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến
2 5190/BHXH-CSYT
Tải về
23/12/2015 23/12/2015 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
3 1512/QĐ-BHXH
Tải về
23/12/2015 23/12/2015 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam với BQL DA Đầu tư và xây dựng ngành BHXH trong quản lý đầu tư xây dựng công trình
4 2408/BHXH-TCHC
Tải về
22/12/2015 22/12/2015 Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, kê khai tài sản thu nhập và bổ sung thông tin cá nhân năm 2015
5 5167/BHXH-TT
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2016
6 9740/BYT-BH
Tải về
21/12/2015 21/12/2015 Thu hồi thẻ BHYT
7 5147/BHXH-CSYT
Tải về
18/12/2015 18/12/2015 Thực hiện phương pháp giám định BHYT tập trung theo tỷ lệ và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện BHYT
8 5127/BHXH-PC
Tải về
17/12/2015 17/12/2015 Hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC
9 9294/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ĐN
10 1508/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2015 16/12/2015 Quyết định quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm ngành BHXH
11 38/2015/QĐ-UBND
Tải về
16/12/2015 26/12/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố
12 1506/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam 2015-2018
13 5093/BHXH-ST
Tải về
15/12/2015 15/12/2015 Cấp thẻ BHYT năm 2016
14 2348/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo NĐ 122/2015/NĐ-CP
15 1500/QĐ-BHXH
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
16 2347/BHXH-TCHC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2015
17 5873/BNV-TCBC
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
18 2349/BHXH-PT
Tải về
14/12/2015 14/12/2015 Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử
19 13/CTPH-MTTW-BHXHVN
Tải về
11/12/2015 11/12/2015 Chương trình phối hợp công tác về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
20 1499/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2015 10/12/2015 Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/QĐ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điển tử giai đoạn 2016-2020