TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3891/BHXH-CSYT
Tải về
09/10/2015 09/10/2015 Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán DVKT
2 88/2015/NĐ-CP
Tải về
07/10/2015 25/11/2015 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
3 3858/BHXH-BT
Tải về
07/10/2015 07/10/2015 Hướng dẫn bổ sung lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
4 3856/QCPH-VCCI-BHXH
Tải về
07/10/2015 07/10/2015 Quy chế phối hợp
5 919/QĐ-BHXH
Tải về
07/10/2015 01/10/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
6 6981/QĐ-UBND
Tải về
06/10/2015 24/09/2015 Quyết định ban hành Quy định thực hện cơ chế 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố
7 3706/BHXH-TCKT
Tải về
06/10/2015 28/09/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 919/QĐ-BHXH
8 3783/BHXH-PC
Tải về
06/10/2015 02/10/2015 Danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam
9 1703/BHXH-TNQLHS
Tải về
06/10/2015 02/10/2015 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện
10 1647/BHXH-TNQLHS
Tải về
06/10/2015 23/09/2015 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện
11 999/QĐ-BHXH/2015
Tải về
06/10/2015 24/09/2015 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BNTN
12 3825/KH-BHXH
Tải về
06/10/2015 06/10/2015 Kế hoạch triển khai công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của BHXH Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
13 3826/BHXH-TĐKT
Tải về
06/10/2015 06/10/2015 Phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
14 3808/BHXH-CSYT
Tải về
05/10/2015 05/10/2015 Cấp thẻ BHYT
15 3624/BHXH-CSXH
Tải về
02/10/2015 22/09/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
16 3650/BHXH-DVT
Tải về
02/10/2015 23/09/2015 Kiểm soát Chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có kinh phí cao
17 3649/BHXH-DVT
Tải về
02/10/2015 23/09/2015 Thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT tại các cơ sở y tế
18 4296/BGDĐT-CTHSSV
Tải về
02/10/2015 24/08/2015 Tăng cường triển khai thực hiện BHYT cho HSSV
19 1617/TB-BHXH
Tải về
02/10/2015 18/09/2015 Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị bàn công tác chuyển phát hồ sơ BHXH qua dịch vụ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng
20 1615/BHXH-CNTT
Tải về
02/10/2015 18/09/2015 Quy trình xác nhận, xử lý trên phần mềm SMS chế độ BHXH một lần và thai sản