Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3475BHXH-CSYT
Tải về
02/10/2015 11/09/2015 Một số vướng mắc trong thanh toán chi phí máu, chế phẩm máu
2 3554/BHXH-CSYT
Tải về
01/10/2015 17/09/2015 Thực hiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho HSSV
3 3555/BHXH-CSYT
Tải về
01/10/2015 17/09/2015 Tiếp tục triển khai KCB tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
4 3592/BHXH-BT
Tải về
01/10/2015 18/09/2015 Tham gia BHYT HSSV
5 1035/QĐ-BHXH
Tải về
01/10/2015 01/10/2015 Quyết định ban hành quy định về mẫu sổ BHXH
6 1024/QĐ-BHXH
Tải về
30/09/2015 01/05/2015 Quyết định công bố TTHC trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
7 3711/BHXH-PC
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch địa tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN", Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC quan giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
8 3739/BHXH-TCKT
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Xác nhận đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định đối với các công trình trụ sở làm việc
9 6602/QĐ-UBND
Tải về
21/09/2015 15/09/2015 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
10 3170/BHXH-BT
Tải về
21/09/2015 24/08/2015 Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
11 110/2015/TT-BC
Tải về
21/09/2015 28/07/2015 Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
12 3423/BHXH-PC
Tải về
21/09/2015 08/09/2015 Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
13 3454/BHXH-BT
Tải về
21/09/2015 11/09/2015 Phối hợp thu BHXH, BHYT, NHTN trên kênh VCB-iB@nking
14 36/HD-BTCTW
Tải về
21/09/2015 30/07/2015 Hướng dẫn bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015
15 947/QĐ-BHXH
Tải về
21/09/2015 01/09/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác CCTTHC
16 3505/BHXH-ST
Tải về
15/09/2015 15/09/2015 Chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bảo lưu
17 6443/BKHĐT-QLĐT
Tải về
14/09/2015 14/09/2015 Thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu
18 1584/QĐ-TTg
Tải về
14/09/2015 14/09/2015 Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
19 6754/BYT-KH-TC
Tải về
11/09/2015 11/09/2015 Hướng dẫn triển khai Thông tư số 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế
20 6731/BYT-KCB
Tải về
10/09/2015 10/09/2015 Thủ tục hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa đối với hộ kinh doanh cá thể