TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 40/2015/TT-BHYT
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Thông tư quy định đăng ký KCB BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT
2 1351/QĐ-BHXH
Tải về
16/11/2015 01/01/2016 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
3 57/2015/QĐ-TTg
Tải về
16/11/2015 16/11/2015 Quyết định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
4 119/2015/NĐ-CP
Tải về
13/11/2015 10/02/2016 Nghị định quy định BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
5 4475/BHXH-BT
Tải về
11/11/2015 11/11/2015 Triển khai thực hiện QĐ số 1584/QĐ-TTg
6 115/2015/NĐ-CP
Tải về
11/11/2015 01/01/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
7 4464/BHXH-CSYT
Tải về
10/11/2015 10/11/2015 Hướng dẫn tạm giữ, thu hồi thẻ BHYT trong KCB
8 959/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 01/12/2015 Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
9 1305/QĐ-BHXH
Tải về
09/11/2015 09/11/2015 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ tổ chức triển khai lập danh sách HGĐ tham gia BHYT
10 28/HD-SLĐTBXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn phân cấp thưc hiện mua và cấp thẻ BHYT đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ
11 1303/QĐ-BHXH
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Quyết định phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2014
12 4424/BHXH-ST
Tải về
06/11/2015 06/11/2015 Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng BHTN
13 1288/QĐ-BHXH
Tải về
03/11/2015 01/12/2015 Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
14 30/2015/QĐ-UBND
Tải về
03/11/2015 03/11/2015 Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
15 4239/BHXH-CSYT
Tải về
02/11/2015 02/11/2015 Tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB
16 110/2015/NĐ-CP
Tải về
29/10/2015 15/12/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
17 58/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
29/10/2015 29/10/2015 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
18 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Tải về
29/10/2015 29/10/2015 Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
19 10/2015/TT-BKHĐT
Tải về
26/10/2015 10/12/2015 Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
20 4103/BHXH-CSXH
Tải về
22/10/2015 22/10/2015 Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN