Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1281 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3739/BHXH-TCKT
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Xác nhận đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định đối với các công trình trụ sở làm việc
2 3711/BHXH-PC
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch địa tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN", Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC quan giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
3 6602/QĐ-UBND
Tải về
21/09/2015 15/09/2015 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
4 3170/BHXH-BT
Tải về
21/09/2015 24/08/2015 Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
5 110/2015/TT-BC
Tải về
21/09/2015 28/07/2015 Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
6 3423/BHXH-PC
Tải về
21/09/2015 08/09/2015 Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
7 3454/BHXH-BT
Tải về
21/09/2015 11/09/2015 Phối hợp thu BHXH, BHYT, NHTN trên kênh VCB-iB@nking
8 36/HD-BTCTW
Tải về
21/09/2015 30/07/2015 Hướng dẫn bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015
9 947/QĐ-BHXH
Tải về
21/09/2015 01/09/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác CCTTHC
10 3505/BHXH-ST
Tải về
15/09/2015 15/09/2015 Chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bảo lưu
11 1584/QĐ-TTg
Tải về
14/09/2015 14/09/2015 Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020
12 6443/BKHĐT-QLĐT
Tải về
14/09/2015 14/09/2015 Thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu
13 6754/BYT-KH-TC
Tải về
11/09/2015 11/09/2015 Hướng dẫn triển khai Thông tư số 33/2014/TT-BYT của Bộ Y tế
14 6731/BYT-KCB
Tải về
10/09/2015 10/09/2015 Thủ tục hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa đối với hộ kinh doanh cá thể
15 3437/KH-BHXH
Tải về
10/09/2015 10/09/2015 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam năm 2015
16 70/2015/NĐ-CP
Tải về
01/09/2015 15/10/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
17 04/2015/TT-BNV
Tải về
31/08/2015 31/08/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
18 63/2015/NĐ-CP
Tải về
26/08/2015 15/09/2015 Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
19 3020/BHXH-PC
Tải về
26/08/2015 14/08/2015 Cung cấp dịch vụ I - VAN trong giao dịch BHXH điện tử
20 3085/BHXH-KHĐT
Tải về
26/08/2015 19/08/2015 Thông báo thực hiện văn bản của Bộ Tài chính về tạm dừng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng