TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1647/BHXH-TNQLHS
Tải về
06/10/2015 23/09/2015 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện
2 999/QĐ-BHXH/2015
Tải về
06/10/2015 24/09/2015 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BNTN
3 3826/BHXH-TĐKT
Tải về
06/10/2015 06/10/2015 Phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
4 3825/KH-BHXH
Tải về
06/10/2015 06/10/2015 Kế hoạch triển khai công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của BHXH Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
5 3808/BHXH-CSYT
Tải về
05/10/2015 05/10/2015 Cấp thẻ BHYT
6 3624/BHXH-CSXH
Tải về
02/10/2015 22/09/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
7 3650/BHXH-DVT
Tải về
02/10/2015 23/09/2015 Kiểm soát Chi phí và quản lý thanh toán các thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có kinh phí cao
8 3649/BHXH-DVT
Tải về
02/10/2015 23/09/2015 Thực hiện thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT tại các cơ sở y tế
9 4296/BGDĐT-CTHSSV
Tải về
02/10/2015 24/08/2015 Tăng cường triển khai thực hiện BHYT cho HSSV
10 1617/TB-BHXH
Tải về
02/10/2015 18/09/2015 Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị bàn công tác chuyển phát hồ sơ BHXH qua dịch vụ của Bưu điện thành phố Đà Nẵng
11 1615/BHXH-CNTT
Tải về
02/10/2015 18/09/2015 Quy trình xác nhận, xử lý trên phần mềm SMS chế độ BHXH một lần và thai sản
12 3475BHXH-CSYT
Tải về
02/10/2015 11/09/2015 Một số vướng mắc trong thanh toán chi phí máu, chế phẩm máu
13 3554/BHXH-CSYT
Tải về
01/10/2015 17/09/2015 Thực hiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho HSSV
14 3555/BHXH-CSYT
Tải về
01/10/2015 17/09/2015 Tiếp tục triển khai KCB tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
15 3592/BHXH-BT
Tải về
01/10/2015 18/09/2015 Tham gia BHYT HSSV
16 1035/QĐ-BHXH
Tải về
01/10/2015 01/10/2015 Quyết định ban hành quy định về mẫu sổ BHXH
17 1024/QĐ-BHXH
Tải về
30/09/2015 01/05/2015 Quyết định công bố TTHC trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
18 3711/BHXH-PC
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch địa tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN", Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC quan giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
19 3739/BHXH-TCKT
Tải về
29/09/2015 29/09/2015 Xác nhận đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định đối với các công trình trụ sở làm việc
20 6602/QĐ-UBND
Tải về
21/09/2015 15/09/2015 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập