TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 847/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 31/07/2015 Quyết định sửa đổi Quyết định số 826/QĐ-BHXH ngày 04/8/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
2 2818/BHXH-LT
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ hưởng BHXH trước tháng 9/1995
3 1267/BHXH-KT
Tải về
21/08/2015 11/08/2015 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân
4 349/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 15/08/2015 Quyết định ban hành Quy chế xét khen thưởng chuyên đề "Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên"
5 2803/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
6 3087/BHXH-TCKT
Tải về
19/08/2015 19/08/2015 Hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN
7 28/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
31/07/2015 31/07/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
8 84/2015/QH13
Tải về
25/06/2015 01/07/2016 Luật an toàn, vệ sinh lao động
9 23/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/06/2015 08/08/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
10 4396/UBND-NCPC
Tải về
18/06/2015 11/06/2015 Tăng cường công tác PCCC trong mùa nắng hè năm 2015
11 2164/BHXH-PC
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thực hiện Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
12 2172/BHXH-DVT
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thanh toán chi phí thuốc BHYT
13 2100/TB-BHXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Thông báo Kết luận của PTGĐ Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2015
14 2102/BHXH-CSXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995
15 2085/BHXH-BT
Tải về
08/06/2015 08/06/2015 Đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
16 591/HD-SNV
Tải về
29/05/2015 29/05/2015 Hướng dẫn Một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố
17 1166/SNV-XDCQ
Tải về
27/05/2015 27/05/2015 Xếp lại lương đối với cán bộ, công chức phường, xã.
18 1046/SYT-NVY
Tải về
26/05/2015 26/05/2015 Tạm thời phân bổ số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2015
19 1874/BHXH-PC
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự
20 1870/BHXH-TT
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan truyền thông