TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1282/BHXH-BT
Tải về
16/04/2015 16/04/2015 Tăng cường đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT
2 1233/BHXH-CSYT
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Cấp mới mã cơ sở KCB
3 2687/UBND-VX
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Chế độ BHYT cho người có công với cách mạng
4 528/QĐ-BHXH
Tải về
14/04/2015 14/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
5 515/QĐ-BHXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
6 1220/BHXH-KHĐT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2015
7 1219/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT với BIDV
8 1221/BHXH-TCKT
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
9 1201/BHXH-CSXH
Tải về
10/04/2015 10/04/2015 Hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu
10 1196/BHXH-TT
Tải về
09/04/2015 09/04/2015 Hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền năm 2015
11 1142/BHXH-BVSTBPN
Tải về
06/04/2015 06/04/2015 Hướng dẫn hoạt động năm 2015
12 508/QĐ-BHXH
Tải về
06/04/2015 06/04/2015 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của BHXH Việt Nam
13 486/QĐ-BHXH
Tải về
03/04/2015 03/04/2015 Quyết định cử thành viên tham gia BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ xây dựng và triển khai kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành BHXH
14 1853/QĐ-BHXH
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định tặng Cờ thi đua và Bằng khen của chủ tịch UBND thành phố
15 05/CT-TTg/2015
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT
16 08/2015/QĐ-UBND
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
17 484/QĐ-BHXH
Tải về
02/04/2015 02/04/2015 Quyết định ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng của ngành BHXH
18 20/KHPH-TLĐ-BHXH
Tải về
31/03/2015 31/03/2015 Kế hoạch Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam
19 456/BHXH-PT
Tải về
31/03/2015 31/03/2015 Hướng dẫn đổi mã quyền lợi BHYT
20 443/BHXH-CĐBHXH
Tải về
30/03/2015 30/03/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH