TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 6421/KH-UBND
Tải về
21/08/2015 13/08/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2 1734/SYT-NVY
Tải về
21/08/2015 10/08/2015 Giải quyết vướng mắc trong thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
3 2935/BHXH-PC
Tải về
21/08/2015 07/08/2015 Nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
4 847/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 31/07/2015 Quyết định sửa đổi Quyết định số 826/QĐ-BHXH ngày 04/8/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
5 2818/BHXH-LT
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ hưởng BHXH trước tháng 9/1995
6 1267/BHXH-KT
Tải về
21/08/2015 11/08/2015 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân
7 349/QĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 15/08/2015 Quyết định ban hành Quy chế xét khen thưởng chuyên đề "Thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên"
8 2803/QCPH-TLĐ-BHXH
Tải về
21/08/2015 29/07/2015 Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020
9 3087/BHXH-TCKT
Tải về
19/08/2015 19/08/2015 Hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN
10 28/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
31/07/2015 31/07/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
11 84/2015/QH13
Tải về
25/06/2015 01/07/2016 Luật an toàn, vệ sinh lao động
12 23/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/06/2015 08/08/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
13 4396/UBND-NCPC
Tải về
18/06/2015 11/06/2015 Tăng cường công tác PCCC trong mùa nắng hè năm 2015
14 2164/BHXH-PC
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thực hiện Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến CCTTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN"
15 2172/BHXH-DVT
Tải về
16/06/2015 16/06/2015 Thanh toán chi phí thuốc BHYT
16 2100/TB-BHXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Thông báo Kết luận của PTGĐ Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT năm 2015
17 2102/BHXH-CSXH
Tải về
10/06/2015 10/06/2015 Tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995
18 2085/BHXH-BT
Tải về
08/06/2015 08/06/2015 Đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình
19 591/HD-SNV
Tải về
29/05/2015 29/05/2015 Hướng dẫn Một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố
20 1166/SNV-XDCQ
Tải về
27/05/2015 27/05/2015 Xếp lại lương đối với cán bộ, công chức phường, xã.