Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 329/BHXH-CNTT
Tải về
12/03/2015 12/03/2015 Đăng ký đường dây nóng hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai qua mạng Internet
2 777/BHXH-BT
Tải về
12/03/2015 12/03/2015 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT
3 28/2015/NĐ-CP
Tải về
12/03/2015 01/05/2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN
4 13/HD-ĐUK
Tải về
12/03/2015 12/03/2015 Hướng dẫn Truyên truyền Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015
5 768/BHXH-CSYT
Tải về
11/03/2015 11/03/2015 Thanh toán dịch vụ kỹ thuật X-quang số hóa và điện giải đồ
6 708/BHXH-TĐKT
Tải về
10/03/2015 10/03/2015 Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước Ngành
7 309/BHXH-CNTT
Tải về
10/03/2015 10/03/2015 Đăng ký đường dây nóng hỗ trợ cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH qua mạng Internet
8 1659/UBND-VX
Tải về
09/03/2015 09/03/2015 Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng
9 08/2015/QĐ-TTg
Tải về
09/03/2015 01/05/2015 Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
10 1251/CV-BCĐ
Tải về
09/03/2015 09/03/2015 Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ
11 03/2015/TT-BTTTT
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
12 1596/UBND-QLĐTư
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc và vật tư y tế thông thường
13 260/QĐ-BHXH
Tải về
06/03/2015 06/03/2015 Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 20 tập thể và 13 cá nhân ngoài Ngành
14 660/KH-BHXH
Tải về
05/03/2015 05/03/2015 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2015
15 372/QĐ-BTL
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2015 cho Bệnh viện Quân y 17
16 656/KH-BHXH
Tải về
04/03/2015 04/03/2015 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
17 616/BHXH-LT
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Rà soát hồ sơ hưởng BHXH trước 9/1995
18 284/BHXH-KHTC
Tải về
03/03/2015 03/03/2015 Hướng dẫn bổ sung vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DS-PHSK
19 315/QĐ-BTC
Tải về
02/03/2015 13/02/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
20 116/QĐ-BHXH
Tải về
27/02/2015 27/02/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong năm 2015