TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1046/SYT-NVY
Tải về
26/05/2015 26/05/2015 Tạm thời phân bổ số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2015
2 1874/BHXH-PC
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành án dân sự
3 1870/BHXH-TT
Tải về
25/05/2015 25/05/2015 Cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan truyền thông
4 1856/BHXH-CSXH
Tải về
22/05/2015 22/05/2015 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ BHXH
5 695/QĐ-TTg
Tải về
21/05/2015 21/05/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
6 1795/VP-QLĐTư
Tải về
20/05/2015 20/05/2015 Mua thuốc theo hình thức đàm phán đối với 37 loại thuốc không có trong danh mục trúng thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 24/3/2015
7 1802/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2015 19/05/2015 Thanh toán chi phí trong Chiến dịch KCB nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014
8 1781/BHXH-TCKT
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với VietinBank
9 1794/BHXH-CSXH
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Thời gian đi hợp tác lao động được tính hưởng BHXH
10 592/QĐ-BHXH
Tải về
18/05/2015 18/05/2015 Quyết định Ban hành phần mềm Giao dịch BHXH điện tử Phiên bản 1.0
11 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
Tải về
15/05/2015 15/05/2015 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 04/CT-UBND
Tải về
15/05/2015 15/05/2015 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn thành phố
13 1735/BHXH-TĐKT
Tải về
13/05/2015 13/05/2015 Hướng dẫn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
14 591/QĐ-BHXH
Tải về
12/05/2015 12/05/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch Cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT"
15 1262/VP-VX
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Xác nhận danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT năm học 2014-2015
16 1671/CV-BTGTU
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Gửi Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân
17 1699/BHXH-CSXH
Tải về
11/05/2015 11/05/2015 Hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010
18 33/20016/NĐ-CP
Tải về
10/05/2015 26/06/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
19 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS
Tải về
08/05/2015 08/05/2015 Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự
20 1673/BHXH-CSYT
Tải về
08/05/2015 08/05/2015 Hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến