TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 551/BHXH-CST
Tải về
09/04/2018 09/04/2018 Công văn số 551/BHXH-CST ngày 09/4/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xử lý thẻ BHYT trùng.
2 1142/BHXH-CSYT
Tải về
04/04/2018 04/04/2018 Công văn số 1142/BHXH-CSYT ngày 04/4/2018 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở KCB tư nhân theo Quyết định số 6062/QĐ-BYT.
3 1165/LĐTBXH-ATLĐ
Tải về
26/03/2018 26/03/2018 Công văn số 1165/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/3/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ tai nạn lao động.
4 964/BHXH-ST
Tải về
23/03/2018 23/03/2018 Công văn số 964/BHXH-ST ngày 23/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thành bàn giao sổ BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.
5 426/TB-BHXH
Tải về
20/03/2018 20/03/2018 Thông báo số 426/TB-BHXH ngày 20/3/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ BHYT mới) cho đối tượng hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng.
6 369/BHXH-QLT
Tải về
12/03/2018 12/03/2018 Công văn số 369/BHXH-QLT ngày 12/3/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn đối tượng, mức đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện năm 2018.
7 765/BHXH-CSXH
Tải về
08/03/2018 08/03/2018 Công văn số 765/BHXH-CSXH ngày 08/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
8 751/BHXH-CSYT
Tải về
07/03/2018 07/03/2018 Công văn số 751/BHXH-CSYT ngày 07/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 39/2017/TT-BYT.
9 672/BHXH-CSXH
Tải về
01/03/2018 01/03/2018 Công văn số 672/BHXH-CSXH ngày 01/3/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.
10 1524/QĐ-BYT
Tải về
28/02/2018 28/02/2018 Quyết định số 1524/QĐ-BYT ngày 28/02/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
11 241/QĐ-TTg
Tải về
23/02/2018 23/02/2018 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.
12 560/BHXH-CSXH
Tải về
13/02/2018 13/02/2018 Công văn số 560/BHXH-CSXH ngày 13/02/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hưởng BHXH một lần.
13 486/BHXH-CSYT
Tải về
09/02/2018 09/02/2018 Công văn số 486/BHXH-CSYT ngày 09/02/2018 của BHXH Việt Nam về việc khám, chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa khu vực.
14 962/BC-BHXH
Tải về
31/01/2018 05/07/2018 Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
15 384/BHXH-CSXH
Tải về
31/01/2018 31/01/2018 Công văn số 384/BHXH-CSXH ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
16 366/BHXH-CNTT
Tải về
31/01/2018 31/01/2018 Công văn số 366/BHXH-CNTT ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.
17 195/TB-BHXH
Tải về
30/01/2018 30/01/2018 Thông báo số 195/TB-BHXH ngày 30/01/2018 của BHXH thành phố Đà Nẵng điều chỉnh mức lãi suất chậm đóng, trốn đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN.
18 318/QĐ-UBND
Tải về
22/01/2018 22/01/2018 Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018.
19 238/BHXH-CNTT
Tải về
22/01/2018 22/01/2018 Công văn số 238/BHXH-CNTT ngày 22/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc cấp đổi thẻ BHYT sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục.
20 137/BHXH-TCKT
Tải về
15/01/2018 15/01/2018 Công văn số 137/BHXH-TCKT ngày 15/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.