TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 183/BHXH-PT
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Bàn giao công tác thu BHXH tự nguyện qua Bưu điện
2 839/QĐ-UBND
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Quyết định phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
3 1116/UBND-NCPC
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông
4 416/BHXH-CSYT
Tải về
06/02/2015 06/02/2015 Thanh toán chi phí thuốc Glivec, Tasigna theo chế độ BHYT
5 49/VP-QT
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Sử dụng phù hiệu ngành BHXH
6 414/BHXH-VP
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
7 976/UBND-NCPC
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU năm 2015
8 172/BHXH-PT
Tải về
04/02/2015 04/02/2015 Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015
9 332/TB-TU
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Thông báo kết luận của TT Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của BVT Thành ủy
10 383/BHXH-TCKT
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn và chi thù lao cho đại lý thu
11 05/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 20/03/2015 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
12 04/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị TNLĐ, BNN
13 381/BHXH-BT
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế
14 352/BHXH-CSXH
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
15 1548/BTC-HCSN
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT các năm 2010-2013
16 99/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
17 141/BHXH-KHTC
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 1855/BHXH-KHTC ngày 22/12/2014
18 112/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra
19 62/QĐ-BHXH
Tải về
27/01/2015 27/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của BHXH Việt Nam
20 266/BHXH-PC
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Thực hiện công tác CCTTHC về BHXH, BHYT