Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 266/BHXH-PC
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Thực hiện công tác CCTTHC về BHXH, BHYT
2 56/QĐ-BHXH
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
3 03/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/01/2015 09/03/2015 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
4 99/BHXH-CST
Tải về
22/01/2015 22/01/2015 Giao nhận sổ BHXH của người lao động đã ngừng việc tại đơn vị sau 12 tháng
5 221/BHXH-CSYT
Tải về
21/01/2015 21/01/2015 Gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ
6 178/BHXH-CSYT
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xã hội hóa
7 177/TB-BHXH
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 12/2014
8 165/KH-BHXH
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
9 174/BHXH-DVT
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư
10 251/QĐ-UBND
Tải về
16/01/2015 16/01/2015 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015
11 130/BHXH-ST
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Giải quyết vướng mắc người tham gia BHXH chưa được cấp sổ BHXH đã chết
12 360/UBND-VX
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
13 05/2015/NĐ-CP
Tải về
12/01/2015 01/03/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
14 264/UBND-QLĐTh
Tải về
12/01/2015 12/01/2015 Xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BHXH thành phố (BHXH Hải Châu, Thanh Khê)
15 90/BHXH-VP
Tải về
09/01/2015 09/01/2015 Tiếp nhận, nghiệm thu bàn giao bản quyền phần mềm diệt virus
16 62/BHXH-TCCB
Tải về
09/01/2015 09/01/2015 Chế độ, chính sách đối với CCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái
17 15/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/01/2015 08/01/2015 V/v Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH mẫu C65-HD1 và C65-HD2
18 44/UBND-VX
Tải về
06/01/2015 06/01/2015 Thu, nợ đọng và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN
19 30/BHXH-TĐKT
Tải về
06/01/2015 06/01/2015 Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2015
20 665/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Quyết định về việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng