Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1281 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 177/TB-BHXH
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 12/2014
2 174/BHXH-DVT
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư
3 165/KH-BHXH
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
4 251/QĐ-UBND
Tải về
16/01/2015 16/01/2015 Quyết định trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015
5 130/BHXH-ST
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Giải quyết vướng mắc người tham gia BHXH chưa được cấp sổ BHXH đã chết
6 360/UBND-VX
Tải về
15/01/2015 15/01/2015 Triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
7 05/2015/NĐ-CP
Tải về
12/01/2015 01/03/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
8 264/UBND-QLĐTh
Tải về
12/01/2015 12/01/2015 Xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BHXH thành phố (BHXH Hải Châu, Thanh Khê)
9 62/BHXH-TCCB
Tải về
09/01/2015 09/01/2015 Chế độ, chính sách đối với CCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái
10 90/BHXH-VP
Tải về
09/01/2015 09/01/2015 Tiếp nhận, nghiệm thu bàn giao bản quyền phần mềm diệt virus
11 15/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/01/2015 08/01/2015 V/v Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH mẫu C65-HD1 và C65-HD2
12 44/UBND-VX
Tải về
06/01/2015 06/01/2015 Thu, nợ đọng và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN
13 30/BHXH-TĐKT
Tải về
06/01/2015 06/01/2015 Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2015
14 5471/BHXH-BT
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Thu BHXH, BHYT, BHTN
15 5424/BHXH-TCKT
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán qua hệ thống Vietinbank
16 665/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Quyết định về việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
17 5467/BHXH-CSXH
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH kể từ ngày 01/5/2013
18 1443/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học BHXH Việt Nam
19 9754/QĐ-UBND
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Đà Nẵng
20 5423/QCPH-BHXH-TCT
Tải về
31/12/2014 31/12/2014 Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế