TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 532/KH-BHXH
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2015
2 515/BHXH-TCKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
3 20/2015/NĐ-CP
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với CM
4 517/BHXH-TCKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Hạch toán kế toán chi phí KCB BHYT quân nhân
5 223/BHXH-TĐKT
Tải về
14/02/2015 14/02/2015 Đăng ký nội dung giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU
6 479/BHXH-TCKT
Tải về
13/02/2015 13/02/2015 Tạm thời thực hiện các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm và mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg
7 01/2015/QCLN-BHXH-CT
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Quy chế phối hợp liên ngành giữa BHXH thành phố và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
8 1105/BYT-BH
Tải về
12/02/2015 12/02/2015 Sửa đổi nội dung Công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT
9 468/KH-BHXH
Tải về
11/02/2015 11/02/2015 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH
10 1158/UBND-TLN43
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Giải quyết các công việc liên quan đến văn hóa, văn minh đô thị
11 186/BHXH-PT
Tải về
10/02/2015 10/02/2015 Thực hiện thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/5/2013
12 839/QĐ-UBND
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Quyết định phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
13 183/BHXH-PT
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Bàn giao công tác thu BHXH tự nguyện qua Bưu điện
14 1116/UBND-NCPC
Tải về
09/02/2015 09/02/2015 Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp và mở rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông
15 416/BHXH-CSYT
Tải về
06/02/2015 06/02/2015 Thanh toán chi phí thuốc Glivec, Tasigna theo chế độ BHYT
16 49/VP-QT
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Sử dụng phù hiệu ngành BHXH
17 976/UBND-NCPC
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU năm 2015
18 414/BHXH-VP
Tải về
05/02/2015 05/02/2015 Triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
19 172/BHXH-PT
Tải về
04/02/2015 04/02/2015 Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015
20 383/BHXH-TCKT
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn và chi thù lao cho đại lý thu