TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 332/TB-TU
Tải về
03/02/2015 03/02/2015 Thông báo kết luận của TT Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của BVT Thành ủy
2 05/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 20/03/2015 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
3 381/BHXH-BT
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế
4 04/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
02/02/2015 02/02/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị TNLĐ, BNN
5 352/BHXH-CSXH
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
6 1548/BTC-HCSN
Tải về
30/01/2015 30/01/2015 Hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT các năm 2010-2013
7 141/BHXH-KHTC
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Hướng dẫn bổ sung Công văn số 1855/BHXH-KHTC ngày 22/12/2014
8 99/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
9 112/QĐ-BHXH
Tải về
28/01/2015 28/01/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra
10 62/QĐ-BHXH
Tải về
27/01/2015 27/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của BHXH Việt Nam
11 297/BHXH-TCKT
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định
12 266/BHXH-PC
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Thực hiện công tác CCTTHC về BHXH, BHYT
13 56/QĐ-BHXH
Tải về
26/01/2015 26/01/2015 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
14 03/2015/TT-BLĐTBXH
Tải về
23/01/2015 09/03/2015 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
15 99/BHXH-CST
Tải về
22/01/2015 22/01/2015 Giao nhận sổ BHXH của người lao động đã ngừng việc tại đơn vị sau 12 tháng
16 221/BHXH-CSYT
Tải về
21/01/2015 21/01/2015 Gia hạn thực hiện Đề án giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ
17 177/TB-BHXH
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 12/2014
18 178/BHXH-CSYT
Tải về
20/01/2015 20/01/2015 Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xã hội hóa
19 165/KH-BHXH
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
20 174/BHXH-DVT
Tải về
19/01/2015 19/01/2015 Quản lý và thanh toán chi phí thuốc ung thư