Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 94/HD-BCSĐ
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy định 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh, thàh phố trực thuộc Trung ương
2 9540/VPCP-KTTH
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện
3 1715/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2014 27/11/2014 Phối hợp cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
4 4588/BHXH-CSYT
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Thực hiện KCB cho đối tượng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành
5 567/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở
6 3134/QĐ-CTN
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (BHXH thành phố Đà Nẵng)
7 1698/BHXH-TCHC
Tải về
25/11/2014 25/11/2014 Thực hiện một số nội dung công tác quản lý cán bộ năm 2014
8 1270/QĐ-BHXH
Tải về
24/11/2014 24/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế
9 1263/QĐ-BHXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Quyết định Ban hành và Quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH
10 4490/BHXH-CSXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Cấp lại giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng theo mẫu C15-TS
11 4515/BHXH-CSYT
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Tăng cường thực hiện biện pháp nhằm giảm nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT
12 58/2014/QH13
Tải về
20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội
13 4460/BHXH-CSYT
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Giám định, thanh toán DVKT nẹp vít cột sống
14 4483/TB-BHXH
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 10/2014
15 10502/UBND-VX
Tải về
20/11/2014 20/11/2014 Kinh phí đóng, hỗ trợ BHTN, BHYT
16 108/2014/NĐ-CP
Tải về
20/11/2014 10/01/2015 Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế
17 4448/BHXH-TCKT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
18 1234/QĐ-BHXH
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHXH
19 4445/BHXH-CSYT
Tải về
19/11/2014 19/11/2014 Thanh toán chi phí KCB BHYT
20 4247/BHXH-KHĐT
Tải về
18/11/2014 06/11/2014 Tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014