TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5337/BHXH-CSYT
Tải về
26/12/2014 26/12/2014 Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký ban đầu cho thẻ ngoại tỉnh năm 2015
2 4904/LĐTBXH-BHXH
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Tính thời gian công tác hưởng BHXH
3 77/2014/QĐ-TTg
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
4 5202/BHXH-CSYT
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Thanh toán thuốc điều trị ung thư
5 5122/BHXH-CSXH
Tải về
23/12/2014 23/12/2014 Sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008...
6 1855/BHXH-KHTC
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
7 1864/BHXH-KHTC
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Thực hiện Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của BHXh Việt Nam
8 1388/CV-VPTU
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Thực hiện Công văn 1626-CV/TU
9 1865/BHXH-CST
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Xác nhận ngày tháng và năm sinh về dữ liệu để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
10 1399/QĐ-BHXH
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
11 37/2014/TT-BYT
Tải về
19/12/2014 17/11/2014 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
12 1854/BHXH-PT
Tải về
19/12/2014 19/12/2014 Chấn chỉnh điều chỉnh giảm thời gian tham gia BHXH
13 5039/BHXH-CSXH
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
14 5038/BHXH-TCKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm
15 5031/BHXH-TĐKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn bình xét cờ thi đua năm 2014
16 1391/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học bảo hiểm xã hội
17 4996/BHXH-CSYT
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
18 1390/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo BHXH
19 1376/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ
20 1374/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2014 16/12/2014 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội - cơ sở đào tạo tại Xuân Thành , Nghị Xuân, Hà Tĩnh