TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4961/KH-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Kế hoạch thực hiện giao dịch điển tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 1368/QĐ-BHXH
Tải về
15/12/2014 15/12/2014 Ban hành qui chế thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam
3 1816/BHXH-PT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Xếp lương cho người lao động (Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin II)
4 4903/BHXH-TCCB
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa
5 1366/QĐ-BHXH
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT
6 36/2014/TT-BKHCN
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thông tư Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệt thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
7 4920/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua bưu điện
8 5035/BHXH-BT
Tải về
12/12/2014 12/12/2014 Thu nợ BHXH, BHYT
9 4900/KH-BHXH
Tải về
11/12/2014 11/12/2014 Kế hoạch gặp mặt các thế hệ lãnh đạo nhân kỷ niệm 20 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
10 2346/SNG-LSVK
Tải về
11/12/2014 11/12/2014 Triển khai áp dụng quy định mới về cho phép sử dụng thẻ ABTC
11 1349/QĐ-BHXH
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đầu tư quỹ
12 17987/BTC-QLCS
Tải về
10/12/2014 10/12/2014 Sắp xếp lại, xử lý 10 cơ sở nhà, đất của BHXH Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13 4780/BHXH-TCCB
Tải về
09/12/2014 09/12/2014 Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
14 4766/BHXH-BT
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
15 4775/BC-BHXH
Tải về
08/12/2014 08/12/2014 Báo cáo tình hình nợ và đề xuất xử lý nợ BHXH, BHYT
16 4744/Ctr-BHXH-BĐVN
Tải về
05/12/2014 05/12/2014 Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua hệ thống Bưu điện
17 4677/BHXH-CSYT
Tải về
04/12/2014 04/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện Hữu Nghị
18 1752/BHXH-PT
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Triển khai phần mềm chống trùng sổ BHXH, thẻ BHYT
19 4382/VP-KTTH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
20 4674/BHXH-CSXH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Sửa đổi, bổ sung mẫu quyết định quy định tại Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014