TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 317/TB-TU
Tải về
29/12/2014 29/12/2014 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy
2 5355/BHXH-BT
Tải về
27/12/2014 27/12/2014 Đóng BHYT đối với lao động hợp đồng làm việc tại Công an tỉnh
3 5356/TB-BHXH
Tải về
27/12/2014 27/12/2014 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị triển khai, tập huấn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
4 5337/BHXH-CSYT
Tải về
26/12/2014 26/12/2014 Thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký ban đầu cho thẻ ngoại tỉnh năm 2015
5 77/2014/QĐ-TTg
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
6 4904/LĐTBXH-BHXH
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Tính thời gian công tác hưởng BHXH
7 5202/BHXH-CSYT
Tải về
24/12/2014 24/12/2014 Thanh toán thuốc điều trị ung thư
8 5122/BHXH-CSXH
Tải về
23/12/2014 23/12/2014 Sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008...
9 1865/BHXH-CST
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Xác nhận ngày tháng và năm sinh về dữ liệu để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
10 1388/CV-VPTU
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Thực hiện Công văn 1626-CV/TU
11 1864/BHXH-KHTC
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Thực hiện Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của BHXh Việt Nam
12 1399/QĐ-BHXH
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh
13 1855/BHXH-KHTC
Tải về
22/12/2014 22/12/2014 Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
14 37/2014/TT-BYT
Tải về
19/12/2014 17/11/2014 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
15 1854/BHXH-PT
Tải về
19/12/2014 19/12/2014 Chấn chỉnh điều chỉnh giảm thời gian tham gia BHXH
16 5038/BHXH-TCKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm
17 5031/BHXH-TĐKT
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn bình xét cờ thi đua năm 2014
18 5039/BHXH-CSXH
Tải về
18/12/2014 18/12/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
19 4996/BHXH-CSYT
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
20 1391/QĐ-BHXH
Tải về
17/12/2014 17/12/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học bảo hiểm xã hội