TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 4674/BHXH-CSXH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Sửa đổi, bổ sung mẫu quyết định quy định tại Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014
2 1752/BHXH-PT
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Triển khai phần mềm chống trùng sổ BHXH, thẻ BHYT
3 4382/VP-KTTH
Tải về
03/12/2014 03/12/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
4 4670/BHXH-TT
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan
5 1313/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT
6 1742/BHXH-CST
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Thực hiện Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
7 1314/QĐ-BHXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Quyết định ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
8 4666/BHXH-CSXH
Tải về
02/12/2014 02/12/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ tử tuất
9 4644/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hóa đơn thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
10 4653/BHXH-TCKT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
11 4611/BHXH-CSYT
Tải về
01/12/2014 01/12/2014 Tiếp nhận người bệnh BHYT chuyển tuyến đến Bệnh viện E
12 94/HD-BCSĐ
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Hướng dẫn thực hiện Quy định 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh, thàh phố trực thuộc Trung ương
13 9540/VPCP-KTTH
Tải về
28/11/2014 28/11/2014 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện
14 1715/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2014 27/11/2014 Phối hợp cấp thẻ BHYT cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
15 567/QĐ-BHXH
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở
16 3134/QĐ-CTN
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất (BHXH thành phố Đà Nẵng)
17 4588/BHXH-CSYT
Tải về
26/11/2014 26/11/2014 Thực hiện KCB cho đối tượng có thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng phát hành
18 1698/BHXH-TCHC
Tải về
25/11/2014 25/11/2014 Thực hiện một số nội dung công tác quản lý cán bộ năm 2014
19 1270/QĐ-BHXH
Tải về
24/11/2014 24/11/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dược và Vật tư y tế
20 1263/QĐ-BHXH
Tải về
21/11/2014 21/11/2014 Quyết định Ban hành và Quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH