Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3371/BHXH-KHĐT
Tải về
11/09/2014 11/09/2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
2 925/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định ban hành Bảng điểm thi đua
3 926/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phí Nam
4 3311/BHXH-CSYT
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
5 776/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả xét thầu thuốc năm 2014-2015
6 777/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu thuốc năm 2014-2015
7 775/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu thuốc năm 2014-2015
8 3296/BHXH-TT
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Tăng cường công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2014-2015
9 7910/UBND-VX
Tải về
06/09/2014 06/09/2014 Chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng
10 906/QĐ-BHXH
Tải về
05/09/2014 05/09/2014 Quyết định ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
11 904/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
12 3228/BHXH-CSXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
13 1261/BHXH-KHTC
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện
14 27/2014/QĐ-UBND
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet
15 903/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT
16 3208/BHXH-KT
Tải về
03/09/2014 03/09/2014 Tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHYT
17 3163/TB-BHXH
Tải về
29/08/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị về giao dịch TTHC bằng hồ sơ điện tử qua mạng
18 3159/BHXH-DVT
Tải về
28/08/2014 28/08/2014 Thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại
19 3151/HD-BHXH
Tải về
27/08/2014 27/08/2014 Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
20 251/QĐ-BHXH
Tải về
26/08/2014 23/08/2014 Quyết định thành lập Tổ Giám định tập trung theo tỷ lệ để thực hiện tại các cơ sở KCB BHYT