TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3908/BHXH-TCKT
Tải về
15/10/2014 15/10/2014 Hỗ trợ cước điện thoại trong ngành BHXH
2 1452/BHXH-PT
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Thực hiện BHYT đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT
3 1022/QĐ-BHXH
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Sổ-Thẻ
4 3874/BHXH-CSYT
Tải về
13/10/2014 13/10/2014 Thanh quyết toán chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2012
5 505/BHXH-YT
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Tiếp nhận thẻ BHYT
6 1013/QĐ-BHXH
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng
7 26/2014/TT-BKHCN
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của TTg Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
8 3823/BHXH-TCKT
Tải về
09/10/2014 09/10/2014 Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho cơ quan Bưu điện
9 3804/BHXH-CSXH
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
10 3806/BHXH-CSYT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giám định, thanh toán chi phí điều trị Viêm gan C
11 3800/BHXH-PC
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế
12 3807/BHXH-DVT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
13 3805/BHXH-BT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Truy thu BHXH đối với cán bộ xã
14 1010/QĐ-BHXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế
15 3789/BHXH-CSXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
16 3505/BVHTTDL-TCCB
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Tính phụ cấp chức vụ đóng BHXH
17 3743/BHXH-TCKT
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra
18 3689/BHXH-TCKT
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
19 6954/QĐ-UBND
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Quyết định kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa thành phố Đà Nẵng
20 1394/KH-BHXH
Tải về
01/10/2014 01/10/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc