TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1295 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 3162/TB-BHXH
Tải về
16/09/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện
2 3407/BHXH-KHĐT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu
3 3405/BHXH-TCKT
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do BHXH Việt Nam quản lý, sử dụng trên địa bàn TP Đà Nẵng theo Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg
4 944/QĐ-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng CC-VC thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
5 3419/KH-BHXH
Tải về
16/09/2014 16/09/2014 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
6 12920/BTC-QLCS
Tải về
15/09/2014 15/09/2014 Cập nhật số liệu tài liệu của các dự án sử dụng vốn nhà nước vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 3.0
7 3393/BHXH-TĐKT
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân
8 16/CT-UBND
Tải về
12/09/2014 12/09/2014 Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm 2014-2015
9 3371/BHXH-KHĐT
Tải về
11/09/2014 11/09/2014 Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
10 926/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phí Nam
11 925/QĐ-BHXH
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Quyết định ban hành Bảng điểm thi đua
12 3311/BHXH-CSYT
Tải về
09/09/2014 09/09/2014 Một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
13 777/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia xét thầu thuốc năm 2014-2015
14 776/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả xét thầu thuốc năm 2014-2015
15 775/QĐ-BVC
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Quyết định thành lập Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu thuốc năm 2014-2015
16 3296/BHXH-TT
Tải về
08/09/2014 08/09/2014 Tăng cường công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2014-2015
17 7910/UBND-VX
Tải về
06/09/2014 06/09/2014 Chấn chỉnh công tác thi đua khen thưởng
18 906/QĐ-BHXH
Tải về
05/09/2014 05/09/2014 Quyết định ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
19 3228/BHXH-CSXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
20 904/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH