TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 721/TS24
Tải về
21/10/2014 21/10/2014 Giới thiệu người đại diện triển khai dịch vụ BHXH điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2 3951/BHXH-CSYT
Tải về
20/10/2014 20/10/2014 Hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT
3 3927/TB-BHXH
Tải về
17/10/2014 17/10/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 9/2014
4 3908/BHXH-TCKT
Tải về
15/10/2014 15/10/2014 Hỗ trợ cước điện thoại trong ngành BHXH
5 1022/QĐ-BHXH
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Sổ-Thẻ
6 1452/BHXH-PT
Tải về
14/10/2014 14/10/2014 Thực hiện BHYT đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT
7 3874/BHXH-CSYT
Tải về
13/10/2014 13/10/2014 Thanh quyết toán chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2012
8 1013/QĐ-BHXH
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng
9 505/BHXH-YT
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Tiếp nhận thẻ BHYT
10 26/2014/TT-BKHCN
Tải về
10/10/2014 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của TTg Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
11 3823/BHXH-TCKT
Tải về
09/10/2014 09/10/2014 Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho cơ quan Bưu điện
12 3804/BHXH-CSXH
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
13 3800/BHXH-PC
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế
14 3806/BHXH-CSYT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giám định, thanh toán chi phí điều trị Viêm gan C
15 3807/BHXH-DVT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
16 3805/BHXH-BT
Tải về
08/10/2014 08/10/2014 Truy thu BHXH đối với cán bộ xã
17 1010/QĐ-BHXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế
18 3789/BHXH-CSXH
Tải về
07/10/2014 07/10/2014 Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
19 3743/BHXH-TCKT
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Báo cáo thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra
20 3505/BVHTTDL-TCCB
Tải về
06/10/2014 06/10/2014 Tính phụ cấp chức vụ đóng BHXH