TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1295 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 27/2014/QĐ-UBND
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet
2 1261/BHXH-KHTC
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện
3 903/QĐ-BHXH
Tải về
04/09/2014 04/09/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm CNTT
4 3208/BHXH-KT
Tải về
03/09/2014 03/09/2014 Tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHYT
5 3163/TB-BHXH
Tải về
29/08/2014 29/08/2014 Thông báo kết luận Hội nghị về giao dịch TTHC bằng hồ sơ điện tử qua mạng
6 3159/BHXH-DVT
Tải về
28/08/2014 28/08/2014 Thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại
7 3151/HD-BHXH
Tải về
27/08/2014 27/08/2014 Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
8 251/QĐ-BHXH
Tải về
26/08/2014 23/08/2014 Quyết định thành lập Tổ Giám định tập trung theo tỷ lệ để thực hiện tại các cơ sở KCB BHYT
9 3131/BHXH-CSYT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu KCB BHYT
10 3125/BHXH-TCKT
Tải về
26/08/2014 26/08/2014 Hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình
11 3117/BHXH-TĐKT
Tải về
25/08/2014 25/08/2014 Xét tặng Kỷ niệm chưa chương "Vì sự nghiệp BHXH"
12 3061/BHXH-PT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Thực hiện khoanh nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp thuộc vinalines, SBIC
13 3091/BHXH-DVT
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Quản lý, thanh toán thuốc BHYT
14 7487/UBND-QLDTư
Tải về
22/08/2014 22/08/2014 Liên quan đến việc thực hiện thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
15 323/TTTT-PM
Tải về
21/08/2014 21/08/2014 Đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT
16 2998/BHXH-CSXH
Tải về
19/08/2014 19/08/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động
17 2983/BHXH-CSYT
Tải về
19/08/2014 19/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Đề án Thí điểm CSSK quân nhân theo hình thức BHYT giai đoạn 2
18 1454/HĐND-DN
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Phối hợp trong việc xử lý thông tin
19 5608/QĐ-UBND
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế biển, đảo TP Đà Nẵng.
20 5885/QĐ-UBND
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Quyết định về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng.