TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 6954/QĐ-UBND
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Quyết định kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa thành phố Đà Nẵng
2 3689/BHXH-TCKT
Tải về
02/10/2014 02/10/2014 Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
3 1394/KH-BHXH
Tải về
01/10/2014 01/10/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
4 999/QĐ-BHXH
Tải về
01/10/2014 01/10/2014 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT
5 3644/BHXH-BT
Tải về
30/09/2014 30/09/2014 Thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
6 3648/BHXH-BT
Tải về
30/09/2014 30/09/2014 Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV
7 1370/BHXH-KHTC
Tải về
29/09/2014 25/09/2014 Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu BHYT học sinh, sinh viên
8 3578/BHXH-DVT
Tải về
29/09/2014 29/09/2014 Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT
9 3577/CTPH-BKTTW-BHXH
Tải về
26/09/2014 26/09/2014 Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế TW và BHXH Việt Nam
10 3575/HD-BHXH
Tải về
26/09/2014 26/09/2014 Hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV và ĐH thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
11 1362/TB-BHXH
Tải về
25/09/2014 25/09/2014 Thông báo sử dụng thư điện tử công vụ
12 3510/BHXH-BT
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số...
13 3497/BHXH-TCKT
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank
14 6594/BYT-BH
Tải về
23/09/2014 23/09/2014 Thanh toán BHYT đối với một số VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT
15 224/TB-UBND
Tải về
19/09/2014 19/09/2014 Thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng
16 3454/TB-BHXH
Tải về
19/09/2014 19/09/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 8/2014
17 960/QĐ-BCĐCNTT
Tải về
18/09/2014 18/09/2014 Quyết định ban hành Quy chế làm việc BCĐ ứng dụng CNTT của BHXH Việt Nam
18 3440/KH-BHXH
Tải về
18/09/2014 18/09/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
19 3425/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
20 3431/BHXH-TCKT
Tải về
17/09/2014 17/09/2014 V/v cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho Bưu điện tỉnh