TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2672/BHXH-CSXH
Tải về
22/07/2014 22/07/2014 Chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
2 2668/BHXH-BT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp
3 2669/TCKT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT
4 2655/BHXH-CSYT
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
5 2637/TB-BHXH
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành sáu tháng cuối năm 2014
6 2634/BHXH-KHĐT
Tải về
17/07/2014 17/07/2014 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo thời gian giải ngân vốn XDCB năm 2014
7 2633/BHXH-KHĐT
Tải về
17/07/2014 17/07/2014 Lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở BHXH giai đoạn 2015-2020
8 6189/UBND-VX
Tải về
16/07/2014 16/07/2014 Giá dịch vụ y tế
9 2591/PA-BHXH
Tải về
15/07/2014 15/07/2014 Phương án triển khai thanh tra tại một số doanh nghiệp theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
10 2565/BHXH-TCCB
Tải về
15/07/2014 15/07/2014 Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách Kế toán
11 1017/BHXH-PT
Tải về
14/07/2014 14/07/2014 Triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015
12 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Tải về
14/07/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.
13 342/BHXH-YT
Tải về
11/07/2014 11/07/2014 Khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2
14 2539/BHXH-TCCB
Tải về
11/07/2014 11/07/2014 Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
15 1403/SYT-NVY
Tải về
10/07/2014 10/07/2014 Tăng cường công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong KCB
16 1001/KH-BHXH
Tải về
10/07/2014 10/07/2014 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH TP. Đà Nẵng ban hành năm 2013
17 2510/BHXH-TCKT
Tải về
08/07/2014 08/07/2014 Tạm ứng kinh phí KCB BHYT cho cơ sở KCB và cấp kinh phí KCB BHYT
18 776/QĐ-BHXH
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của BHXH Việt Nam
19 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp
20 2466/BHXh-TCKT
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính