Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2402/BHXH-TCKT
Tải về
04/07/2014 04/07/2014 Thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
2 2362/BHXH-CSYT
Tải về
01/07/2014 01/07/2014 Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
3 754/QĐ-BHXH
Tải về
30/06/2014 30/06/2014 Quyết định sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo QĐ số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
4 2301/BHXH-BT
Tải về
27/06/2014 27/06/2014 Hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
5 2228/BHXH-BT
Tải về
25/06/2014 25/06/2014 Thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ hủy trưởng BCHQS cấp xã
6 Tài liệu giám định tỉ lệ
Tải về
24/06/2014 24/06/2014 Tài liệu triển khai thực hiện đề án giám định tập trung theo tỉ lệ
7 5381/UBND-VX
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Triển khai thực hiện Đề án 'Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ"
8 199/TB-VP
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Thông báo Nội dung kết luận tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác CCHC, Văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9 2218/BHXH-VP
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
10 300/QĐ-bhxh
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
11 2191/BHXH-PC
Tải về
19/06/2014 19/06/2014 Công khai thủ tục hành chính
12 773/TB-BYT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Thông báo kết luận Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và triển khai Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế
13 2156/BHXH-HTQT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc
14 2159/BHXH-ST
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
15 729/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt nam năm 2014
16 728/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam
17 2136/BHXH-CSYT
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo Quyết định 317/QĐ-TTg
18 2140/BHXH-VP
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Kinh phí hỗ trợ 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của Ngành
19 2074/BHXH-CSYT
Tải về
13/06/2014 13/06/2014 Cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo quyết định 317/QĐ-TTg
20 291/QĐ-BHXH
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014