TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2970/TB-BHXH
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc Tháng 7/2014
2 1454/HĐND-DN
Tải về
15/08/2014 15/08/2014 Phối hợp trong việc xử lý thông tin
3 2940/BHXH-TCKT
Tải về
14/08/2014 14/08/2014 Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
4 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Tải về
12/08/2014 12/08/2014 Thông tư liên tịch sửa đổi Khoản Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013
5 320/TTTT-PM
Tải về
11/08/2014 11/08/2014 Triển khai phần mền quản lý thu theo công văn 2159/BHXH-ST
6 1392/CĐ-TTg
Tải về
09/08/2014 09/08/2014 Công điện hỏa tốc về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
7 5264/BYT-BH
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Thực hiện BHYT đối với người đang làm thủ tục hưởng chế độ BHTN
8 2833/BHXH-TT
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
9 1124/BHXH-TCHC
Tải về
07/08/2014 07/08/2014 Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2013
10 24/CT-TTg
Tải về
05/08/2014 05/08/2014 Chỉ thị tăng cường quản lý và CCTTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan
11 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2004 của Chính phủ
12 826/QĐ-BHXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế
13 827/QĐ-BHXH
Tải về
04/08/2014 04/08/2014 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền
14 2800/KH-BHXH
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
15 2895/BNV-TL
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Truy thu BHXH đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP
16 2783/BHXH-TCKT
Tải về
31/07/2014 31/07/2014 Xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
17 1103/BHXH-GĐBHYT
Tải về
30/07/2014 30/07/2014 Dừng ký hợp đồng KCB BHYT tại Trạm y tế Viễn thông Đà Nẵng
18 7128/CV-BTCTW
Tải về
29/07/2014 29/07/2014 Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo...
19 2755/BHXH-BT
Tải về
28/07/2014 28/07/2014 Tính phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề đóng BHXH
20 2293/BHXH-KHĐT
Tải về
26/07/2014 26/07/2014 Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2015