TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1084/BHXH-GĐBHYT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Dừng ký hợp đồng KCB BHYT tại TT CSSKSS thành phố Đà Nẵng
2 10192/BTC-KBNN
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN
3 370/QĐ-BHXH
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Quyết định thành lập tổ hiệu chỉnh dịch vụ kỹ thuật
4 2716/BHXH-TĐKT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
5 2717/BHXH-CSYT
Tải về
25/07/2014 25/07/2014 Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 51 Luật BHYT
6 2710/BHXH-CSXH
Tải về
24/07/2014 24/07/2014 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động
7 1065/BHXH-PT
Tải về
23/07/2014 23/07/2014 Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015
8 2681/BHXH-CSYT
Tải về
23/07/2014 23/07/2014 Thanh toán chi phí KCB BHYT
9 2672/BHXH-CSXH
Tải về
22/07/2014 22/07/2014 Chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
10 2668/BHXH-BT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp
11 2669/TCKT
Tải về
21/07/2014 21/07/2014 Xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT
12 2637/TB-BHXH
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành sáu tháng cuối năm 2014
13 2655/BHXH-CSYT
Tải về
18/07/2014 18/07/2014 Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
14 2633/BHXH-KHĐT
Tải về
17/07/2014 17/07/2014 Lập kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở BHXH giai đoạn 2015-2020
15 2634/BHXH-KHĐT
Tải về
17/07/2014 17/07/2014 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo thời gian giải ngân vốn XDCB năm 2014
16 6189/UBND-VX
Tải về
16/07/2014 16/07/2014 Giá dịch vụ y tế
17 2565/BHXH-TCCB
Tải về
15/07/2014 15/07/2014 Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách Kế toán
18 2591/PA-BHXH
Tải về
15/07/2014 15/07/2014 Phương án triển khai thanh tra tại một số doanh nghiệp theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân
19 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Tải về
14/07/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.
20 1017/BHXH-PT
Tải về
14/07/2014 14/07/2014 Triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015