TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1730/BHXH-KT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
2 1736/BHXH-CNTT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTT
3 1683/BHXH-CSXH
Tải về
20/05/2014 20/05/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH
4 1670/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2014 19/05/2014 Thực hiện KCB BHYT tại các cơ sở phục hồi chức năng
5 1612/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Báo cáo phân loại nợ BHXH, BHYT định kỳ hàng quý, năm
6 1614/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Hướng dẫn chi tiết các khoản phụ cấp và hỗ trợ một lần cho CCVC
7 208/2014/QĐ-bhxh
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định cử cán bộ tham gia đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2014
8 207/QĐ-BHXH
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng
9 206/QĐ-BHXH
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định thành lập Tổ tham gia đấu thầu mua thuốc thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng
10 1574/BHXH-DVT
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT
11 1577/TB-BHXH
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 4/2014
12 1549/BHXH-BT
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Tăng cường công tác thu BHXH, BHYT
13 447/CV-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập Ngành
14 446/KH-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
15 40/CV-BCS
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
16 1544/BHXH-CSYT
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thí điểm triển khai thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ
17 2467/BYT-BH
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Tiếp tục thực hiện Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hố sơ thanh toán BHYT theo tỷ lệ"
18 41/QĐ-ĐU
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
19 422/BHXH-PT
Tải về
05/05/2014 05/05/2014 Triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông
20 835/HD-SNV
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Hướng dẫn về việc xếp lương sau khi trúng tuyển công chức phường, xã trên địa bàn TP