Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 448/QĐ-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Quyết định ban hành chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
2 1480/TB-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Thông báo kết luận Hội nghị triển khai Nghị định số 05/2014/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2014
3 835/HD-SNV
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Hướng dẫn về việc xếp lương sau khi trúng tuyển công chức phường, xã trên địa bàn TP
4 3530/KH-UBND
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của TTCP về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh TP
5 3508/UBND-VX
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
6 363/BHXH-CST
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Hướng dẫn thực hiện thu, cấp sổ, thẻ tại công văn số 704/BHXH-BT
7 153/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH TP.Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
8 1344/KH-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Ngành BHXH
9 1178/BHXH-TCKT
Tải về
15/04/2014 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện án phí, lệ phí Tòa án, phí thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án
10 35/QĐ-ĐU
Tải về
15/04/2014 15/04/2014 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
11 1221/BHXH-BT
Tải về
14/04/2014 14/04/2014 Thu BHXH tự nguyện của BHXH Bộ Quốc phòng
12 285/QĐ-BHXH
Tải về
11/04/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện thử của BHXH Việt Nam
13 1203/bhxh-csxh
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH
14 1212/KH-BHXH
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
15 1176/BHXH-VP
Tải về
08/04/2014 08/04/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
16 1861/LĐTBXH-LĐTL
Tải về
06/04/2014 06/04/2014 Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trả lương
17 1064/BHXH-PC
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1139/QĐ-BHXH
18 1063/BHXH-BT
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Khoanh nợ tiền BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp Vinashin, Vinalines
19 105/QĐ-BHXH
Tải về
28/03/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng công sở tại BHXH thành phố Đà Nẵng
20 235/KH-BHXH
Tải về
20/03/2014 20/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng