TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1295 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 447/CV-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập Ngành
2 446/KH-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
3 1544/BHXH-CSYT
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thí điểm triển khai thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ
4 40/CV-BCS
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
5 2467/BYT-BH
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Tiếp tục thực hiện Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hố sơ thanh toán BHYT theo tỷ lệ"
6 41/QĐ-ĐU
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
7 422/BHXH-PT
Tải về
05/05/2014 05/05/2014 Triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông
8 835/HD-SNV
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Hướng dẫn về việc xếp lương sau khi trúng tuyển công chức phường, xã trên địa bàn TP
9 1480/TB-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Thông báo kết luận Hội nghị triển khai Nghị định số 05/2014/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2014
10 448/QĐ-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Quyết định ban hành chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
11 1037/VP-KTTH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
12 3508/UBND-VX
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
13 3530/KH-UBND
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của TTCP về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh TP
14 1344/KH-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Ngành BHXH
15 363/BHXH-CST
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Hướng dẫn thực hiện thu, cấp sổ, thẻ tại công văn số 704/BHXH-BT
16 153/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH TP.Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
17 1178/BHXH-TCKT
Tải về
15/04/2014 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện án phí, lệ phí Tòa án, phí thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án
18 35/QĐ-ĐU
Tải về
15/04/2014 15/04/2014 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
19 1221/BHXH-BT
Tải về
14/04/2014 14/04/2014 Thu BHXH tự nguyện của BHXH Bộ Quốc phòng
20 285/QĐ-BHXH
Tải về
11/04/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện thử của BHXH Việt Nam