TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2565/BHXH-TCCB
Tải về
15/07/2014 15/07/2014 Hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách Kế toán
2 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Tải về
14/07/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.
3 1017/BHXH-PT
Tải về
14/07/2014 14/07/2014 Triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015
4 2539/BHXH-TCCB
Tải về
11/07/2014 11/07/2014 Chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
5 342/BHXH-YT
Tải về
11/07/2014 11/07/2014 Khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2
6 1001/KH-BHXH
Tải về
10/07/2014 10/07/2014 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH TP. Đà Nẵng ban hành năm 2013
7 1403/SYT-NVY
Tải về
10/07/2014 10/07/2014 Tăng cường công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong KCB
8 2510/BHXH-TCKT
Tải về
08/07/2014 08/07/2014 Tạm ứng kinh phí KCB BHYT cho cơ sở KCB và cấp kinh phí KCB BHYT
9 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp
10 776/QĐ-BHXH
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của BHXH Việt Nam
11 2466/BHXh-TCKT
Tải về
07/07/2014 07/07/2014 Hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
12 2402/BHXH-TCKT
Tải về
04/07/2014 04/07/2014 Thực hiện chi trả hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
13 2362/BHXH-CSYT
Tải về
01/07/2014 01/07/2014 Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
14 754/QĐ-BHXH
Tải về
30/06/2014 30/06/2014 Quyết định sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo QĐ số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
15 2301/BHXH-BT
Tải về
27/06/2014 27/06/2014 Hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
16 2228/BHXH-BT
Tải về
25/06/2014 25/06/2014 Thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ hủy trưởng BCHQS cấp xã
17 Tài liệu giám định tỉ lệ
Tải về
24/06/2014 24/06/2014 Tài liệu triển khai thực hiện đề án giám định tập trung theo tỉ lệ
18 199/TB-VP
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Thông báo Nội dung kết luận tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác CCHC, Văn thư lưu trữ và ứng dụng CNTT năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
19 5381/UBND-VX
Tải về
23/06/2014 23/06/2014 Triển khai thực hiện Đề án 'Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí KCB BHYT theo tỷ lệ"
20 300/QĐ-bhxh
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008