TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 686/QĐ-BHXH
Tải về
30/05/2014 30/05/2014 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam
2 550/BHXH-PT
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN định kỳ hàng quý, năm
3 669/QĐ-BHXH
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Dự phòng rủi ro trong công tác chi trả chế độ BHXH
4 1797/BHXH-PC
Tải về
28/05/2014 28/05/2014 Hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh, thành phố ban hành năm 2013
5 06/CT-UBND
Tải về
27/05/2014 27/05/2014 Chỉ thị nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP
6 526/BHXH-KHTC
Tải về
26/05/2014 26/05/2014 Sử dụng hóa đơn quyết toán kinh phí KCB BHYT
7 1750/BHXH-CSYT
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Sử dụng giấy hẹn khám lại và giấy chuyển viện trong năm tài chính
8 557/QĐ-BHXH
Tải về
23/05/2014 23/05/2014 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trong ngành BHXH
9 1736/BHXH-CNTT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTT
10 1730/BHXH-KT
Tải về
22/05/2014 22/05/2014 Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
11 1683/BHXH-CSXH
Tải về
20/05/2014 20/05/2014 Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH
12 1670/BHXH-CSYT
Tải về
19/05/2014 19/05/2014 Thực hiện KCB BHYT tại các cơ sở phục hồi chức năng
13 1614/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Hướng dẫn chi tiết các khoản phụ cấp và hỗ trợ một lần cho CCVC
14 1612/BHXH-TCKT
Tải về
15/05/2014 15/05/2014 Báo cáo phân loại nợ BHXH, BHYT định kỳ hàng quý, năm
15 206/QĐ-BHXH
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định thành lập Tổ tham gia đấu thầu mua thuốc thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng
16 207/QĐ-BHXH
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng
17 208/2014/QĐ-bhxh
Tải về
14/05/2014 14/05/2014 Quyết định cử cán bộ tham gia đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2014
18 1574/BHXH-DVT
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT
19 1577/TB-BHXH
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 4/2014
20 1549/BHXH-BT
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Tăng cường công tác thu BHXH, BHYT