TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2218/BHXH-VP
Tải về
20/06/2014 20/06/2014 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
2 2191/BHXH-PC
Tải về
19/06/2014 19/06/2014 Công khai thủ tục hành chính
3 2159/BHXH-ST
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
4 773/TB-BYT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Thông báo kết luận Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và triển khai Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13/6/2014 của Bộ Y tế
5 2156/BHXH-HTQT
Tải về
18/06/2014 18/06/2014 Tên gọi tiếng Anh của BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc
6 729/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của BHXH Việt nam năm 2014
7 2136/BHXH-CSYT
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT theo Quyết định 317/QĐ-TTg
8 728/QĐ-BHXH
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Quyết định ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam
9 2140/BHXH-VP
Tải về
16/06/2014 16/06/2014 Kinh phí hỗ trợ 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của Ngành
10 2074/BHXH-CSYT
Tải về
13/06/2014 13/06/2014 Cấp thẻ BHYT cho nhân dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo theo quyết định 317/QĐ-TTg
11 291/QĐ-BHXH
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Quyết định ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
12 2066/BHXH-TCKT
Tải về
12/06/2014 12/06/2014 Bổ sung nội dung công văn số 1613/BHXH-TCKT
13 718/QĐ-BHXH
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Quyết định phân công nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, BHYT
14 2060/BHXH-VP
Tải về
11/06/2014 11/06/2014 Tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
15 2012/HD-BHXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn tổ chức giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
16 2016/BHXH-BT
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Thu BHYT đối với công chức, viên chức trong thời gian tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác
17 3529/BYT-BH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014
18 2017/BHXH-CSXH
Tải về
09/06/2014 09/06/2014 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
19 1924/TB-BHXH
Tải về
05/06/2014 05/06/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 05/2014
20 573/BHXH-CST
Tải về
03/06/2014 03/06/2014 Hướng dẫn tra cứu Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng năm (mẫu C13-TS)