TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1977/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 1977/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
2 1978/BHXH-CĐBHXH
Tải về
27/11/2017 27/11/2017 Công văn số 1978/BHXH-CĐBHXH ngày 27/11/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
3 5171/BHXH-CNTT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.
4 5163/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5163/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018.
5 5162/BHXH-CSYT
Tải về
17/11/2017 17/11/2017 Công văn số 5162/BHXH-CSYT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.
6 44/2017/TT-BYT
Tải về
16/11/2017 16/11/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
7 43/2017/TT-BYT
Tải về
16/11/2017 16/11/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
8 5055/BHXH-CSXH
Tải về
13/11/2017 13/11/2017 Công văn số 5055/BHXH-CSXH ngày 13/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH.
9 5052/BHXH-CNTT
Tải về
10/11/2017 10/11/2017 Công văn số 5052/BHXH-CNTT ngày 10/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện đúng quy trình cấp, đổi thẻ BHYT.
10 4955/BHXH-ST
Tải về
06/11/2017 06/11/2017 Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 06/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018.
11 8957/KH-UBND
Tải về
02/11/2017 02/11/2017 Kế hoạch 8957/KH-UBND ngày 02/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
12 2459/SLĐTBXH-BTXH
Tải về
27/10/2017 27/10/2017 Công văn số 2459/SLĐTBXH-BTXH ngày 27/10/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện đóng và cấp thẻ BHYT theo Thông tư số 41/2014/TTLT
13 4744/BHXH-TĐKT
Tải về
26/10/2017 26/10/2017 Công văn số 4744/BHXH-TĐKT ngày 26/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua về cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT.
14 1760/BHXH-QLT
Tải về
25/10/2017 25/10/2017 Công văn số 1760/BHXH-QLT ngày 25/10/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
15 8646/UBND-KT
Tải về
24/10/2017 24/10/2017 Công văn số 8646/UBND-KT ngày 24/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
16 1694/BHXH-KHTC
Tải về
20/10/2017 20/10/2017 Công văn số 1694/BHXH-KHTC ngày 20/10/2017 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
17 39/2017/TT-BYT
Tải về
18/10/2017 01/12/2017 Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
18 8248/UBND-KGVX
Tải về
17/10/2017 17/10/2017 Công văn số 8248/UBND-KGVX ngày 17/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc BHXH đối với công an cấp xã và hỗ trợ BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ cận nghèo.
19 4538/BHXH-CSYT
Tải về
13/10/2017 13/10/2017 Công văn số 4538/BHXH-CSYT ngày 13/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường giám định, thanh toán DVKT thực hiện bằng máy xã hội hóa.
20 4494/BHXH-TĐKT
Tải về
12/10/2017 12/10/2017 Công văn số 4494/BHXH-TĐKT ngày 12/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.