Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1386/QĐ-BHXH
Tải về
18/12/2013 18/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung của ngành BHXH
2 1377/QĐ-BHXH
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
3 5045/BHXH-TĐKT
Tải về
16/12/2013 16/12/2013 Hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua
4 33/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
16/12/2013 01/02/2014 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp...
5 163/2013/TTLT-BTC-BNV
Tải về
15/12/2013 15/12/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
6 5034/BHXH-PC
Tải về
13/12/2013 23/12/2013 Tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"
7 217/QĐ-TW
Tải về
12/12/2013 12/12/2013 Quyết định ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội
8 150/CTHĐ-BCS
Tải về
11/12/2013 11/12/2013 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế...
9 1221/QĐ-BHXH
Tải về
27/11/2013 27/11/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015
10 4650/BHXH-TT
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam
11 4670/TB-BHXH
Tải về
22/11/2013 22/11/2013 Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại cuộc họp với 14 BHXH tỉnh, thành phố có nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT năm 2013
12 38/2013/QH13
Tải về
16/11/2013 01/01/2015 Luật Việc làm
13 182/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn người lao động.
14 4533/BHXH-CSXH
Tải về
14/11/2013 14/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15 176/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
16 417TB/VPCP
Tải về
11/11/2013 11/11/2013 Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam
17 153/2013/NĐ-CP
Tải về
08/11/2013 24/12/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
18 1264/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/11/2013 08/11/2013 Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
19 4409/BHXH-CSXH
Tải về
06/11/2013 06/11/2013 Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013
20 1214/BHXH-CST
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Xử lý BHYT trùng 2011,2012