TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1577/TB-BHXH
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Thông báo danh mục các văn bản cần đọc tháng 4/2014
2 1574/BHXH-DVT
Tải về
09/05/2014 09/05/2014 Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT
3 446/KH-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)
4 447/CV-BHXH
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập Ngành
5 1549/BHXH-BT
Tải về
08/05/2014 08/05/2014 Tăng cường công tác thu BHXH, BHYT
6 40/CV-BCS
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
7 1544/BHXH-CSYT
Tải về
07/05/2014 07/05/2014 Thí điểm triển khai thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ
8 41/QĐ-ĐU
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
9 2467/BYT-BH
Tải về
06/05/2014 06/05/2014 Tiếp tục thực hiện Đề án "Thí điểm phương pháp giám định hố sơ thanh toán BHYT theo tỷ lệ"
10 422/BHXH-PT
Tải về
05/05/2014 05/05/2014 Triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông
11 1037/VP-KTTH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương
12 448/QĐ-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Quyết định ban hành chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13 835/HD-SNV
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Hướng dẫn về việc xếp lương sau khi trúng tuyển công chức phường, xã trên địa bàn TP
14 1480/TB-BHXH
Tải về
29/04/2014 29/04/2014 Thông báo kết luận Hội nghị triển khai Nghị định số 05/2014/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2014
15 3530/KH-UBND
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của TTCP về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh TP
16 3508/UBND-VX
Tải về
25/04/2014 25/04/2014 Thực hiện chính sách BHXH, BHYT
17 153/QĐ-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Quyết định ban hành chương trình hành động của BHXH TP.Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
18 1344/KH-BHXH
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam của Ngành BHXH
19 363/BHXH-CST
Tải về
22/04/2014 22/04/2014 Hướng dẫn thực hiện thu, cấp sổ, thẻ tại công văn số 704/BHXH-BT
20 1178/BHXH-TCKT
Tải về
15/04/2014 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện án phí, lệ phí Tòa án, phí thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án