TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 35/QĐ-ĐU
Tải về
15/04/2014 15/04/2014 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ
2 1221/BHXH-BT
Tải về
14/04/2014 14/04/2014 Thu BHXH tự nguyện của BHXH Bộ Quốc phòng
3 285/QĐ-BHXH
Tải về
11/04/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện thử của BHXH Việt Nam
4 1212/KH-BHXH
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
5 1203/bhxh-csxh
Tải về
11/04/2014 11/04/2014 Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH
6 1176/BHXH-VP
Tải về
08/04/2014 08/04/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
7 1861/LĐTBXH-LĐTL
Tải về
06/04/2014 06/04/2014 Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trả lương
8 1064/BHXH-PC
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1139/QĐ-BHXH
9 1063/BHXH-BT
Tải về
01/04/2014 01/04/2014 Khoanh nợ tiền BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp Vinashin, Vinalines
10 105/QĐ-BHXH
Tải về
28/03/2014 28/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng công sở tại BHXH thành phố Đà Nẵng
11 935/KH-BHXH
Tải về
20/03/2014 20/03/2014 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2014
12 235/KH-BHXH
Tải về
20/03/2014 20/03/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
13 893/BHXH-TCKT
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT
14 891/BHXH-CSXH
Tải về
19/03/2014 19/03/2014 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
15 83/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Hệ thống câu hỏi kiểm tra sát hạch của BHXH thành phố Đà Nẵng
16 273/QĐ-BHXH
Tải về
17/03/2014 17/03/2014 Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ
17 82/ QĐ-BHXH
Tải về
15/03/2014 15/03/2014 Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng
18 147/LN-TAND-BHXH
Tải về
14/03/2014 14/03/2014 Quy chế phối hợp về việc khởi kiện và giải quyết vụ án về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật lao động
19 795/BHXH-VP
Tải về
13/03/2014 13/03/2014 Triển khai hệ thống chất lượng ISO
20 786/BHXH-CSXH
Tải về
12/03/2014 12/03/2014 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH