Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 2866/BHXH-TĐKT
Tải về
24/07/2013 24/07/2013 V/v thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi bổ sung
2 813/QĐ-BHXH
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020
3 1215/QĐ-TTg
Tải về
23/07/2013 23/07/2013 Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020
4 73/2013/NĐ-CP
Tải về
15/07/2013 01/09/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
5 2541/BHXH-TCCB
Tải về
08/07/2013 08/07/2013 Tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức
6 2399/BHXH-TCCB
Tải về
28/06/2013 28/06/2013 Thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiểm cán bộ quản lý
7 755/QĐ-BHXH
Tải về
27/06/2013 26/06/2013 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013
8 66/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 15/08/2013 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang/
9 2388/BHXH-CSXH
Tải về
27/06/2013 27/06/2013 Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH một lần
10 65/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
11 2380/BHXH-CSYT
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
12 2383/BHXH-VP
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
13 2303/TB-HĐTDVC
Tải về
25/06/2013 25/06/2013 Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
14 2271/BHXH-CSXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH
15 743/QĐ-BHXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
16 2266/BHXH-BT
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH
17 2239/BHXH-TCCB
Tải về
19/06/2013 19/06/2013 Về việc thi tuyển viên chức năm 2013
18 59/2013/NĐ-CP
Tải về
17/06/2013 31/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
19 06/CT-BYT
Tải về
14/06/2013 14/06/2013 Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
20 3973/QĐ-UBND
Tải về
10/06/2013 10/06/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng