TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 166/BHXH-PT
Tải về
06/03/2014 06/03/2014 Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã
2 704/BHXH-BT
Tải về
04/03/2014 04/03/2014 Hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
3 234/QĐ-BHXH
Tải về
03/03/2014 03/03/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của BHXH
4 209/QĐ-BHXH
Tải về
28/02/2014 28/02/2014 Quyết định ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
5 208/QĐ-BHXH
Tải về
28/02/2014 28/02/2014 Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH
6 200/QĐ-BHXH
Tải về
26/02/2014 26/02/2014 Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
7 04/2014/TT-BLĐTBXH
Tải về
12/02/2014 12/02/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
8 13/2014/QĐ-TTg
Tải về
08/02/2014 26/03/2014 Quyết định quy định đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ ...
9 2249/QĐ-TĐC
Tải về
04/02/2014 04/02/2014 Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước
10 333/KH-BHXH
Tải về
23/01/2014 23/01/2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 ngành BHXH
11 05/CTr-LĐLĐ-BHXH
Tải về
23/01/2014 23/01/2014 Chương trình công tác trọng tâm về phối hợp thực hiện các quy định, chính sách về BHXH, BHYT năm 2014
12 104/TB-SNV
Tải về
21/01/2014 21/01/2014 Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công năm 2013
13 37/TB-BHXH
Tải về
14/01/2014 14/01/2014 Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013
14 02/2014/TT-BLĐTBXH
Tải về
10/01/2014 01/03/2014 Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH
15 25/QĐ-BHXH
Tải về
08/01/2014 08/01/2014 Quyết định Công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực do BHXH Việt Nam ban hành
16 26/QĐ-BHXH
Tải về
08/01/2014 08/01/2014 Quyết định quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống BHXH Việt Nam
17 01/QĐ-BHXH
Tải về
03/01/2014 01/04/2014 Quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
18 5436/BHXH-BC
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính
19 1431/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm thuộc hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm thi đua tại Bảng điểm thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011
20 441/QĐ-BHXH
Tải về
31/12/2013 31/12/2013 Quyết định thành lập BCĐ thực hện Quy chế dân chủ cơ sở