TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 5793/BYT-KHTC
Tải về
16/09/2013 16/09/2013 Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC
2 3441/BHXH-TĐKT
Tải về
03/09/2013 03/09/2013 Phát động đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT
3 52/2013/QĐ-TTg
Tải về
30/08/2013 15/10/2013 Quyết định quy định chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
4 3340/BHXH-CSXH
Tải về
27/08/2013 27/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013
5 95/2013/NĐ-CP
Tải về
22/08/2013 10/10/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
6 605/KH-BYT
Tải về
21/08/2013 21/08/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án " Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012+2015 và 2020"
7 888/QĐ-bhxh
Tải về
20/08/2013 08/08/2013 Quyết định ban hành quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam
8 3268/BHXH-TĐKT
Tải về
20/08/2013 20/08/2013 Về việc hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị
9 916/TB-BHXH
Tải về
13/08/2013 13/08/2013 Thông báo thay đổi biểu mẫu thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
10 262/QĐ-BHXH
Tải về
09/08/2013 09/08/2013 Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận và xử lý thông tin Đường dây nóng
11 90/2013/NĐ-CP
Tải về
08/08/2013 08/08/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
12 3003/BHXH-TCCB
Tải về
05/08/2013 05/08/2013 Hướng dẫn bố trí, sắp xếp và sử dụng biên chế có trình độ cao đẳng, trung cấp
13 97/BHXH-BCS
Tải về
01/08/2013 01/08/2013 Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
14 2961/KH-BHXH
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020
15 07/2013/TT-BNV
Tải về
31/07/2013 31/07/2013 Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trogn các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.
16 835/QĐ-BHXH
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
17 2913/BHXH-BC
Tải về
29/07/2013 29/07/2013 Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
18 832/QĐ-BHXH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Quyết định Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản
19 6433/UBND-KTTH
Tải về
26/07/2013 26/07/2013 Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ
20 2871/BHXH-BT
Tải về
25/07/2013 25/07/2013 Triển khai các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.