TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1335 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 182/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn người lao động.
2 176/2013/NĐ-CP
Tải về
14/11/2013 31/12/2013 Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
3 4533/BHXH-CSXH
Tải về
14/11/2013 14/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 417TB/VPCP
Tải về
11/11/2013 11/11/2013 Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam
5 1264/BHXH-CĐBHXH
Tải về
08/11/2013 08/11/2013 Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
6 153/2013/NĐ-CP
Tải về
08/11/2013 24/12/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
7 4409/BHXH-CSXH
Tải về
06/11/2013 06/11/2013 Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013
8 1214/BHXH-CST
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Xử lý BHYT trùng 2011,2012
9 1215/BHXH-CST
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Về việc không cấp lại sổ BHXH do sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và sổ CMND
10 1209/KH-BHXH
Tải về
30/10/2013 30/10/2013 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11 4281/bhxh-csxh
Tải về
29/10/2013 29/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
12 4261/BHXH-TCCB
Tải về
29/10/2013 29/10/2013 Về việc công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc
13 34/2013/TT-BYT
Tải về
28/10/2013 15/11/2013 Thông tư ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày của Bộ y tế
14 1139/QĐ-BHXH
Tải về
28/10/2013 28/10/2013 Quyết định ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
15 7818/NHNN
Tải về
22/10/2013 22/10/2013 Tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ BHXH
16 24/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
17/10/2013 01/12/2013 Hướng dẫn khoản 2 điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoat động không chuyên trách ở cấp xã
17 4000/BHXH-CSXH
Tải về
10/10/2013 10/10/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện quyết định 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn.
18 1069/QĐ-BHXH
Tải về
08/10/2013 08/10/2013 Quyết định ban hành phần mềm Quản lý nhân sự và phần mềm Quản lý TĐKT
19 155/UBND-VX
Tải về
05/10/2013 05/10/2013 Về việc mua thẻ BHYT
20 55/2013/QĐ-TTg
Tải về
03/10/2013 01/12/2013 Quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng TCTN