TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 615/QĐ-BHXH
Tải về
05/06/2013 05/06/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011...
2 609/QĐ-BHXH
Tải về
04/06/2013 04/06/2013 Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
3 01/CTPH-BHXH-LĐTBXH
Tải về
31/05/2013 31/05/2013 Chương trình phối hợp Quản lý, tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT năm 2013
4 1914/BHXH-TT
Tải về
30/05/2013 30/05/2013 Về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013
5 3680/NHN0-khnv
Tải về
24/05/2013 24/05/2013 Về việc Bảo đảm cung ứng tiền mặt cho hệ thống bưu điện chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội.
6 1813/BHXH-BC
Tải về
22/05/2013 22/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
7 1794/BHXH-CST
Tải về
20/05/2013 20/05/2013 Hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ.
8 507/TB_TCHC
Tải về
17/05/2013 17/05/2013 Thông báo tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
9 502/BHXH-CĐBHXH
Tải về
16/05/2013 16/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH quận huyện)
10 501/bhxh-CĐBHXH
Tải về
16/05/2013 16/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Đơn vị sử dụng lao động)
11 49/2013/NĐ-CP
Tải về
15/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
12 51/2013/NĐ-CP
Tải về
14/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền lương đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc...
13 1719/BHXH-TCCB
Tải về
13/05/2013 13/05/2013 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2013
14 46/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động
15 45/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
16 43/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
17 44/2013/NĐ-CP
Tải về
10/05/2013 01/07/2013 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
18 705/QĐ-TTg
Tải về
08/05/2013 08/05/2013 Quyết định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo
19 464/BHXH-KT1
Tải về
07/05/2013 07/05/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
20 1611/KH-BHXH
Tải về
07/05/2013 07/05/2013 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành BHXH năm 2013