Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1267 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 1144/BHXH-TĐKT
Tải về
28/03/2013 28/03/2013 Thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
2 6817/QĐ-BHXH
Tải về
27/03/2013 27/03/2013 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với CBCC,VC đương chức, nghỉ hưu và các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi từ trần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3 13/2013/QĐ-TTg
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Quyết định về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
4 996/CV-TU
Tải về
26/03/2013 26/03/2013 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
5 295/QĐ-BHXH
Tải về
25/03/2013 25/03/2013 Quyết định ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của BHXH Việt Nam
6 1066/BHXH-TCCB
Tải về
20/03/2013 20/03/2013 Năng lương bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2012
7 1012/BHXH-BC
Tải về
18/03/2013 18/03/2013 Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước
8 992/BHXH-BC
Tải về
15/03/2013 15/03/2013 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013
9 977/BHXH-TCCB
Tải về
14/03/2013 14/03/2013 Tuyển sinh cán bộ dự tuyển thạc sĩ theo chương trình Học bỗng Australia
10 985/TB-BHXH
Tải về
14/03/2013 14/03/2013 Thông báo danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần đọc tháng 3/2013
11 961/BHXH-CSXH
Tải về
13/03/2013 13/03/2013 Thực hiện chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
12 914/BHXH-CSYT
Tải về
08/03/2013 08/03/2013 Về việc cấp mã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
13 1578/ubnd-ktn
Tải về
04/03/2013 04/03/2013 Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
14 232/QĐ-BHXH
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của BHXH Việt Nam
15 04/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ...
16 390/TB-KBNN
Tải về
01/03/2013 01/03/2013 Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2013
17 169/BHXH-PT
Tải về
28/02/2013 01/01/2013 Hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ thu BHXH, BHYT, BHTN
18 1484/KH-UBND
Tải về
26/02/2013 26/02/2013 Kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2011, 2012.
19 CH
Tải về
25/02/2013 16/05/2013 Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh thi tuyển vào ngành BHXH năm 2013
20 14/2013/TT-BTC
Tải về
05/02/2013 22/03/2013 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.