TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1358 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 66/2013/NĐ-CP
Tải về
27/06/2013 15/08/2013 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang/
2 2380/BHXH-CSYT
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
3 2383/BHXH-VP
Tải về
26/06/2013 26/06/2013 Tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
4 2303/TB-HĐTDVC
Tải về
25/06/2013 25/06/2013 Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
5 2271/BHXH-CSXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH
6 2266/BHXH-BT
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH
7 743/QĐ-BHXH
Tải về
20/06/2013 20/06/2013 Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
8 2239/BHXH-TCCB
Tải về
19/06/2013 19/06/2013 Về việc thi tuyển viên chức năm 2013
9 59/2013/NĐ-CP
Tải về
17/06/2013 31/07/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
10 06/CT-BYT
Tải về
14/06/2013 14/06/2013 Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
11 3973/QĐ-UBND
Tải về
10/06/2013 10/06/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
12 615/QĐ-BHXH
Tải về
05/06/2013 05/06/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011...
13 609/QĐ-BHXH
Tải về
04/06/2013 04/06/2013 Quyết định ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"
14 01/CTPH-BHXH-LĐTBXH
Tải về
31/05/2013 31/05/2013 Chương trình phối hợp Quản lý, tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT năm 2013
15 1914/BHXH-TT
Tải về
30/05/2013 30/05/2013 Về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2013
16 3680/NHN0-khnv
Tải về
24/05/2013 24/05/2013 Về việc Bảo đảm cung ứng tiền mặt cho hệ thống bưu điện chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội.
17 1813/BHXH-BC
Tải về
22/05/2013 22/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
18 1794/BHXH-CST
Tải về
20/05/2013 20/05/2013 Hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ.
19 507/TB_TCHC
Tải về
17/05/2013 17/05/2013 Thông báo tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013
20 501/bhxh-CĐBHXH
Tải về
16/05/2013 16/05/2013 Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (Đơn vị sử dụng lao động)