TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 01/2013/TT-BLĐTBXH
Tải về
30/01/2013 15/03/2013 Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
2 5685/BHXH-TĐKT
Tải về
28/12/2012 28/12/2012 Công văn số 5685/BHXH-TĐKT của BHXH Việt Nam ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước năm 2013
3 222/2012/TT-BTC
Tải về
24/12/2012 01/01/2013 Thông tư 222/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 12 năm 2012 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
4 1264/BHXH-GĐBHYT
Tải về
13/11/2012 13/11/2012 Thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký ban đầu 2013
5 1369/QĐ-BHXH
Tải về
23/10/2012 12/10/2012 Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6 856/QĐ - LĐTBXH
Tải về
11/09/2012 06/07/2012 Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
7 1435/SLĐTBXH-VP
Tải về
05/09/2012 05/09/2012 V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
8 3355/BVSTBPN
Tải về
16/08/2012 16/08/2012 V/v Tuyên truyền và tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012
9 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tải về
14/08/2012 14/08/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTG ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hổ trợ một phần kinh phí đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
10 772/QĐ-BHXH
Tải về
20/07/2012 20/07/2012 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo quản, lưu giữ tư liệu, tài liệu và hiện vật truyền thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11 113/2012/TT-BTC
Tải về
17/07/2012 17/07/2012 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ Bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
12 601-QĐ-BNV
Tải về
09/07/2012 09/07/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
13 8473/BTC-QLCS
Tải về
22/06/2012 22/06/2012 V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2012
14 463 - QD/BCS
Tải về
31/05/2012 31/05/2012 Về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội
15 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
30/05/2012 30/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
16 460/BHXH - BCS
Tải về
26/05/2012 26/05/2012 Bổ sung quy hoạch cán bộ 2010 -2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020
17 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tải về
21/05/2012 21/05/2012 thông tư liên tịch Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
18 01/2012/TTLT-BNV-BTC
Tải về
16/05/2012 16/05/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,...
19 TTHC
Tải về
08/05/2012 08/05/2012 Công khai TTHC theo QĐ số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012
20 45/QĐ-BHXH
Tải về
19/03/2012 19/03/2012 Quyết định số 45/QĐ-BHXH ngày 19/03/2012 về phân cấp quản lý, thủ tục hồ sơ, thời hạn, quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo cơ chế "một cửa" " tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng