TRANG TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm văn bản

Từ khóa:
Lĩnh vực: Thể loại:
Cơ quan ban hành: Ngày ban hành:
Từ: Đến:
Có tổng số 1287 văn bản được tìm thấy
STT Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu
1 21/QĐ-BHXH
Tải về
22/02/2012 22/02/2012 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012
2 1111_QD-BHXH.pdf
Tải về
06/12/2011 25/10/2011 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3 97/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
4 92/2009/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 01/01/2010 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
5 3489/VP-VX
Tải về
06/12/2011 24/10/2009 Thông báo 3489/VP-VX về việc nợ đọng BHXH, BHYT
6 38-CT/TW
Tải về
06/12/2011 07/09/2009 Chỉ thị 38-CT/TW của Ban bí thư về "Đầy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
7 4027/UBND-VX
Tải về
06/12/2011 29/06/2009 Thông báo 4027/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động nhân ngày Luật BHYT có hiệu lực
8 2868/UBND-VX
Tải về
06/12/2011 13/05/2009 Thông báo 2868/UBND-VX Phê duyệt kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2009
9 2218/QĐ-BYT
Tải về
06/12/2011 19/06/2009 Nghị định số 2218/QĐ-BYT về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ lao động - thương binh và xã hội.
10 29/2010/NĐ-CP
Tải về
06/12/2011 25/03/2010 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
11 19/2010/TT-BTC
Tải về
06/12/2011 03/02/2010 Thông tư số 19/2010/TT-BTC về việc qui định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.
12 728/SLĐTBXH-LĐTLBHXH
Tải về
06/12/2011 23/06/2009 Quyết định số 728/SLĐTBXH-LĐTLBHXH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2010/NĐ-CP, Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ
13 613/QĐ-TTg
Tải về
06/12/2011 01/07/2010 Quyết định số 613/QĐ-TTG về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.
14 111/2009/TTLT/BTC-BCT
Tải về
05/12/2011 01/06/2009 Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
15 41/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 30/12/2009 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.
16 17/2009/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 26/05/2009 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
17 09/2009/TTLT-BYT-BTC
Tải về
05/12/2011 14/08/2009 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
18 34/2007/TTLT/BTC - BLĐTBXH-UBTDTT
Tải về
05/12/2011 09/04/2007 Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC - BLĐTBXH-UBTDTT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
19 06 /2007/TTLT-BGTVT-BNV
Tải về
05/12/2011 17/05/2007 Thông tư số 06 /2007/TTLT-BGTVT-BNV về việc hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải
20 18 /2006/TT-BLĐTBXH
Tải về
05/12/2011 28/11/2006 Thông tư số 18 /2006/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội